Vanliga misstag vid ansökan om snabblån

15.09.2021#Ansvarsfull utlåning

Om du befinner dig i ett ekonomiskt trångmål och är i behov av ett snabbt tillskott av pengar för att till exempel finansiera en oförutsedd utgift, kan ett snabblån vara lösningen på dina privatekonomiska bekymmer. Denna typ av lån kan ge dig ett andrum i väntan på nästa löneutbetalning, och till råga på allt är pengarna snabbt dig tillhanda på ditt konto. Medan ett traditionellt lån ofta medför en utbetalningstid på flera bankdagar, får du genom ett snabblån ofta tillgång till pengarna samma dag eller inom ett dygn.

Även om det går snabbt att hos lånen.se och att få lånebeloppet utbetalt, finns det vissa saker som är värda att tänka lite extra på när du ansöker om ett lån. Nedan går vi igenom några av de vanligaste misstagen som många gör när de snabbt behöver ett lån.

Misstag #1: Att inte noggrant läsa igenom lånevillkoren

Låneavtalet utgör grundbulten i förhållandet mellan dig som låntagare och den långivare som ger dig ett snabblån. I avtalet framgår alla viktiga villkor för låret, såsom tidsfrist, ränta, villkor för förlängning av lånet eller förtida betalning av detsamma etc. Många konsumenter är lite för exalterade i samband med låneansökan och läser inte noggrant igenom lånevillkoren innan de godkänner dem.

Detta är förmodligen det enskilt vanligaste och mest uppenbara misstaget som görs vid ansökan om snabblån. För att försäkra dig om att du är införstådd med villkoren för lånet bör du lugnt och metodiskt arbeta dig igenom de olika delarna av låneansökan.

Misstag #2: Att sakna en återbetalningsplan

Många konsumenter gör en låneansökan utan att först ha tagit fram en återbetalningsplan. Detta är förstås inte att rekommendera, så innan du ansöker om ett nytt snabblån bör du först klargöra hur du ska betala tillbaka lånet. Om du har utrymme i din privatbudget för att återbetala lånet med en del av din lön är det att föredra. Du kan också sälja av tillgångar eller använda andra inkomster för att återbetala ditt lån.

Detta misstag härrör ofta från en oförmåga hos låntagaren att på bästa sätt planera sin privatekonomi. Om du inte kan återbetala lånet enligt de villkor som du godkänt i samband med att du fyllt i din låneansökan, kan du komma att debiteras ytterligare avgifter såsom påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Dessa avgifter kan i sin tur ytterligare öka din skuldsättning.

Misstag #3: Att inte välja långivare med omsorg

Finansiella produkter är ett produktslag som med tanke på sin natur kräver lite extra noggrannhet vid urvalsprocessen av dig som konsument. Vissa konsumenter begår misstaget att välja första bästa alternativ, men det är viktigt att du känner dig bekväm och väl förtrogen med en långivare innan du gör en låneansökan hos denne. Vi rekommenderar dig därför att ta del av omdömen om Ferratum innan du ansöker om ett snabblån hos oss.

Misstag #4: Att inte vidta åtgärder vid svårigheter att återbetala lånet

Om du har svårt att återbetala ditt snabblån bör du kontakta din långivare. I vissa fall kan det vara möjligt att öka återbetalningstiden från exempelvis 30 dagar till 60 dagar, vilket kan vara precis den flexibilitet som du behöver för att kunna betala tillbaka lånet. Genom att förlänga fristen för ditt snabblån kan du undvika att ackumulera ytterligare skuld i form av påföljdsavgifter. Alla långivare erbjuder dock inte förlängning, så det är viktigt att du på förhand undersöker dina möjligheter att förlänga ditt lån.

Använd snabblån på rätt sätt

Med hjälp av snabblån kan du snabbt, enkelt och bekvämt låna relativt stora belopp. Genom att ha ovanstående fyra vanliga misstag i bakhuvudet när du nästa gång ansöker om ett sådant lån, kommer du ha goda möjligheter att utnyttja denna flexibla låneprodukt på ett bra sätt.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: