Hur går man tillväga för att bygga en adekvat långsiktig aktieportfölj 2022?

11.08.2022#Privatekonomi

I denna guide så kommer vi att fokusera närmare på hur du rent konkret går tillväga för att bygga en aktieportfölj. Tanken med guiden är att du ska bilda dig en adekvat och objektiv uppfattning för få möjligheten att bygga din egen aktieportfölj. Några av de primära aspekter som vi kommer att fokusera på att belysa återfinns i form av följande punkter:

  • Varför ska du överhuvudtaget ha en strategi för din portfölj?
  • Typer av investeringsstrategier som du kan tillämpa?
  • Vad kan egentligen en specifik strategi innehålla i verkligheten?
  • Hur vet du när det är dags att köpa eller sälja av din portfölj?
  • Hur lokaliserar du en strategi som faktiskt lämpar sig för dina primära behov?
  • Finns det några utarbetade aktieportföljer som du redan kan anamma?
  • ...samt mycket mer!

Låt oss nu dyka in i det hela genom att fokusera på varför du överhuvudtaget ska ha en utarbetad strategi för din portfölj....

Varför behöver jag ha en strategi för min portfölj?

När du väljer att bygga din aktieportfölj så är det A och O att ha en adekvat, genomtänkt och välplanerad strategi gällande hur du ska hantera både ditt sparande och dina framtida investeringar.

Det hela kommer att göra att hela investeringsprocessen känns betydligt enklare med mindre stress, oro och funderingar kring huruvida ditt senaste beslut faktiskt är adekvat samt huruvida den kommer leda till den avkastning som du hoppas på!

En strategi bör alltid finnas nedskriven, antingen i pappersform eller digitalt (båda fungerar väl och uppfyller sitt syfte). Oavsett vad du väljer så är det viktigaste att faktiskt förhålla sig till den utarbetade strategin än att låta den samla damm eller diskutrymme.

Varning: Om man avvikit från sin strategi så är risken betydligt större att man börjar tvivla på de investeringar som man gjort. Detta kommer i sin tur innebära att man i längden förlorar betydligt mer investeringar än vad som vore fallet om man valt att hålla sig till planen.

Gör dig införstådd med det faktum att genom att anamma en utarbetad och adekvat investeringsstrategi för din aktieportfölj så är det betydligt enklare att stå fast vid sina investeringsbeslut, även om marknaden som man investerat i för närvarande kan befinna sig i en rejäl gungning.

Vilka typer av investeringsstrategier kan man tillämpa?

När det kommer till de olika typerna av strategier gällande de investeringar som man valt att göra, så skiljer sig dessa betydligt åt beroende på vem man faktiskt ställer frågan till. Rent generellt så brukar man dock skilja mellan två olika typer av strategier, nämligen i form av offensiva och defensiva, vilka vi kortfattat kommer belysa härnäst:

  • Offensiva investeringsstrategier - Rent konkret så innebär det hela att man är beredd att välja en högre risk för att i slutändan potentiellt kunna generera betydligt högre avkastningar på sina investerade medel.
  • Defensiva investeringsstrategier - Innebär i praktiken att man fokuserar främst på att skydda sina investerade medel mot påtagliga faktorer i form av inflation, inklusive tappat värde, genom att helt enkelt ta en betydligt lägre risk.

Huruvida du ska välja ett offensivt eller defensivt förhållningssätt beror på ett flertal olika aspekter. Dock så kan man generellt sett påtala det faktum att en offensiv strategi tenderar att vara betydligt vanligare när det kommer till investeringar i form av ett längre perspektiv. Å andra sidan så är en defensiv strategi betydligt mer adekvatare för investeringar med ett betydligt kortare perspektiv.

Vad bör din investeringsstrategi innehålla?

När det kommer till investeringsstrategin för din aktieportfölj så kan den ha en ganska blygsam utformning, men även vara betydligt mer påkostad med en avsevärt mer komplexare analys som i sig kan utgöras av flera olika delstrategier gällande hur du ska reagera vid uppkomsten av vissa situationer.

Dock så nöjer sig de flesta nybörjare med en enkelt sammansatt aktieportfölj med ett antal aspekter vilka de förhåller sig till. Detta på grund av att komplexitet hos strategin stiger i takt med att du lägger till fler punkter som du måste förhålla dig till. Några av de vanligaste aspekterna utgörs dock av följande.

Vilket mål har du med din portfölj egentligen?

De mål som du har med din investeringsportfölj beror i mångt och mycket vad det är du sparar till? Handlar det hela om att kapitalisera på marknaden kortsiktigt eller har du en betydligt längre horisont där du önskar ha mer pengar att röra dig med på ålderns höst?

Det hela är förstås en helt och hållet individuell fråga och skiljer sig åt för varje investerare. Det som är dock viktigt att belysa i sammanhanget är det faktum att du alltid måste ställa dig frågan varför du investerar i första taget och ej endast välja att investera för sakens skull.

Hur mycket bör du investera av dina pengar?

Detta är en frågeställning som endast du själv kan besvara. Hur mycket av dina hårt förvärvade pengar som du faktiskt ska investera beror på flera olika saker. Vilka framtidsplaner har du för dina pengar? Hur stora inkomster förfogar du över och förväntar du dig framöver? Har du några lån som måste betalas av, etc.

Det viktigaste är att få ned det hela i form av en personlig kalkyl - antingen i pappersform eller digitalt - där du exakt vet hur mycket pengar som du har över att röra dig med när alla nödvändiga omkostnader är betalda. Detta för att kunna veta hur mycket du faktiskt har råd att investera.

Många investerare blir förvånade över det faktum att de faktiskt har råd att investera betydligt mer pengar än vad de trodde initialt efter att de utarbetat en enkel kalkyl där de ställer sina inkomster gentemot sina kostnader.

Vilka typer av värdepapper ska jag fokusera på?

De typer av värdepapper som du ska fokusera på är något som återigen endast du själv kan besvara. Du måste dock ställa dig frågan huruvida du önskar fokusera primärt på aktier, fonder eller kanske en jämnt fördelad kombination av båda?

Inga kombinationer är fel så länge som du säkerställer att du har en jämn spridning över dina investerade tillgångar. Kom ihåg att aldrig fokusera på en specifik investeringsform för att undvika en härdsmälta som du får svårt att återhämta dig från!

Hur vet du när det är dags att köpa eller sälja av din portfölj?

Konsten att veta när man faktiskt ska göra sig av med sina finansiella tillgångar är inom branschen ett av de absolut svåraste momenten att bemästra, något som för övrigt även de mest rutinerade rävarna emellanåt upplever som exceptionellt svårt.

Anledningen till att det hela är en så svår nöt att knäcka är att det i grund och botten inte finns några raka eller “adekvata svar”. Men genom att utarbeta en genomtänkt investeringsstrategi så får du större möjlighet att ta rätt beslut när det kommer till ditt sparande.

Notera: Det är viktigt att göra sig införstådd med det faktum att bara för att en viss investeringsstrategi fungerar för en person så behöver det ej per automatik innebära att även du kommer kunna dra fördel av den.

Ovanstående utgör de vanligaste punkterna som omfattas av en investeringsstrategi. Självfallet så är du mer än fri att lägga till dina egna punkter och även arbeta vidare på de ovanstående punkterna för att skapa en investeringsstrategi som faktiskt tillgodoser dina behov!

Vanliga frågor

Hur ska man bygga en aktieportfölj?

Hur bygger jag min aktieportfölj? Du kan bygga en aktieportfölj på flera olika sätt. Ett av de vanligaste ter sig i form av att du fokuserar på att placera pengarna hos i de marknader vilka du har ett gediget intresse av. Om du är intresserad av teknologi så förefaller det sig ganska naturligt att fokusera på teknikrelaterade bolag. Ett annat sätt är att läsa mer om börsveckans aktieportfölj.

Vad är en aktieportfölj?

I grund och botten så är en aktieportfölj en kombination av flera olika produkter ämnade att generera ekonomisk avkastning. I de flesta fall så innefattar det värdepapper i form av aktier, fonder och obligationer.

Hur skapar man en fiktiv aktieportfölj?

Du kan skapa en fiktiv aktieportfölj på flera olika sätt. Ett av de enklaste sätten är att faktiskt reflektera över vilka marknader och områden som intresserar dig för närvarande. Sedan så tar du reda på mer om bolagen som verkar i dessa innan du gör dina köp, något som i slutändan mynnar ut i din aktieportfölj. Du kan också använda Excel för aktieportfölj.

Hur ser en bra aktieportfölj ut?

En bra aktieportfölj utgörs av flera stabila bolag vilka återfinns inom olika branscher. Man ska således aldrig placera alla sina ägg i en och samma korg utan fördela riskerna för att på så sätt balansera aktieportföljen. Sök inspiration på internet och se vad andra investerar i. Ett tips är bland annat att titta närmare på Leif GW Perssons aktieportfölj.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: