Den billiga elbilen har kommit en bra bit på vägen

23.06.2022#Privatekonomi

Funderar du på att köpa bil, kanske rentav en elbil? Då är du inte ensam. Intresset för elbilar ökar för varje år som går i Sverige, och traditionella faktorer som det höga priset och bristen på laddningsmöjligheter – som tidigare avskräckt många potentiella köpare -  är idag inte lika tydliga. Faktum är att en elbil kan vara billigare i långa loppet.

I den här artikeln reder vi ut hur mycket en elbil faktiskt kostar, vad du bör tänka på innan du köper och vad du kan göra för att spara pengar.

Största utmanaren till fossildrivna bilar

Elbilen är det alternativ till fossildrivna bilar som etablerat sig starkast på marknaden de senaste åren. Idag är det en seriös konkurrent till de konventionella bilarna. Och det är flera anledningar till det.

Det är ingen hemlighet att de traditionella drivmedlen bensin och diesel med sina förbränningsmotorer släpper ut stora mängder koldioxid till atmosfären. Att det är ett problem inser även fordonsindustrin, som utvecklat miljövänligare bilar som exempelvis drivs av etanol, biogas, biodiesel och just el. De förstnämnda gjorde ett starkt intåg på marknaden, men deras popularitet minskade på grund av faktorer såsom effektivitet, pris och en diskussion om hur pass miljövänliga de faktiskt var.

Elbilen reste sig dock ur askan och tog marknadsandelar av de andra drivmedlen. Enligt Nordisk Elbil-barometer, som kartlägger de nordiska ländernas attityder gentemot elbilar, uppger 8 % av svenskarna år 2021 att de vid nästa bilköp tänker köpa en ny eller begagnad elbil (med enbart elektrisk motor). Det är en ökning med tre procentenheter på fyra år, medan andelen av befolkningen som planerar att köpa en bil med något annat alternativt drivmedel ligger stadigt på 1 %.

Elbilens fördelar i Sverige

  • Billiga driftskostnader
  • Låga koldioxidutsläpp
  • En motor som är mer effektiv jämfört med en förbränningsmotor
  • De är tysta och motverkar därmed buller i trafiken
  • Uppladdningsbara på flera ställen

Elbilens nackdelar i Sverige

  • Dyrt inköpspris
  • Beroende av ett väl utbyggt elnät
  • Begränsad räckvidd
  • Ifrågasatt batteriproduktion

En billigare elbil är avgörande för utvecklingen

Sammanfattningsvis har elbilen flera stora fördelar men inte lika många nackdelar. De nackdelar som finns väger dock tungt, och ett lägre inköpspris kombinerat med en större tillgänglighet och uppbyggd infrastruktur i ett så pass stort land som Sverige är två faktorer som kommer bli avgörande för elbilens framtid i här.

Just ekonomin är en knäckfråga för många. Det finns en förutfattad mening att elbilar bara är för dem med mycket pengar. Men det finns andra sätt att vara elbilsägare på än att glida runt med den senaste Teslan i trafiken. Här nedanför beskriver vi mer om vad det kostar att ha en elbil. Även om det är ett dyrt inköp som naturligtvis påverkar din ekonomi mycket så kommer det med flera ekonomiska fördelar och lättnader. En elbil kan till och med sägas vara en billig bil.

En elbil för varje plånbok

Dagens elbilar är klart dyrare i inköpspris än de som drivs med konventionella fossila drivmedel såsom bensin och diesel. På den svenska bilmarknaden kostar den billigaste elbilen omkring 350 000 kr, vilket är mycket pengar för många. Priset väntas dock sjunka i och med att allt fler modeller lanseras och görs tillgängliga för en bredare kundgrupp.

Funderar du på att köpa en elbil är det bra att först se över din ekonomi, och låta dina förutsättningar och behov styra valet. Behöver du ta ett lån är det en del att tänka på, men det finns hjälp att få så att du på så vis når den lösning som passar dig bäst.

Det finns också möjlighet att leasa en bil till rimliga månadskostnader, eller att gå med i någon av de många bilpooler som hakat på trenden med elbilar.

Ett köp som blir billigt på lång sikt

Elbilen må vara dyr att köpa, men den lönar sig i regel på längre sikt. Att köpa en elbil kan därför vara en smart investering om du planerar att skaffa en ny bil och samtidigt vill förvalta dina pengar väl. Priset på elbilar väntas sjunka de kommande åren, vilket är en glädjande nyhet för många elbilsintresserade. Det kan också verka nedslående i och med det låga andrahandsvärde det betyder, men en tröst är att trenden ju är likadan för fossildrivna bilar. Där är värdeminskningen till och med ännu större, eftersom det blir allt mindre populärt att köra fossilt.

Bonus-malus gör elbilen billigare

För att få fler att välja miljövänligare alternativ som exempelvis elbilar infördes år 2018 ett så kallat bonus-malussystem i Sverige. Det består av två huvudsakliga delar.

Bonus

Det ena benet av bonus-malussystemet är den bonus som betalas ut till nya bilar med låga utsläpp. För bilar som tagits i bruk efter 1 april 2021 och som släpper ut i princip ingen koldioxid under körningen betalas en bonus på 70 000 kronor ut. Bonusen minskar ju mer koldioxid per kilometer som släpps ut. De bilar som släpper ut 60–90/95 g koldioxid (beroende på när bilen togs i bruk) per kilometer får ingen bonus.

Malus

Den andra benet är att nyare bilar som släpper ut mindre än 90 eller 95 g koldioxid (beroende på när bilen togs i bruk) per kilometer betalar en avsevärt lägre fordonsskatt per år under de tre första åren, nämligen ett basbelopp på 360 kr. I den här kategorin kvalificerar sig elbilen.

Fordon som släpper ut mer koldioxid än så är sedan uppdelade i olika kategorier, där den dyraste betalar upp emot 132 kr per gram extra i fordonsskatt. Det kallas för malus. Dessutom tillkommer bränsle- och miljötillägg för dieseldrivna bilar.

Nedanstående förenklade tabell ger ett exempel på vilken skillnad i skattekostnad det rent faktiskt kan ge mellan de olika bränsletyperna. En ny bil som inte släpper ut så mycket koldioxid betalar enbart 360 kr i skatt om året. En bensinbil som tagits i bruk efter 1 april 2021 och som släpper ut 125 g koldioxid per km betalar utöver samma basbelopp även en extra avgift per gram per kilometer. För den här bilen, vars utsläpp ligger i spannet 90 – 130 g per kilometer är den avgiften 107 kr per kilometer som överstiger de 90 g.

 

Elbil

Bensinbil

CO2-utsläpp/km (g)

43

125

Grundbelopp (kr)

360

360

Extra kostnad/g/km (kr)

-

 

Skattekostnad/år (kr)

360

4105

 

Det är en ganska komplicerad matematisk uträkning, men sammantaget betalar ägaren för den bensindrivna bilen 4105 kr i fordonsskatt varje år under de första tre åren. Något som är enklare att förstå är att det här går att spara mycket pengar med en elbil.

Transportstyrelsen har tagit fram ett lättöverskådligt verktyg där du kan gå in och räkna ut och jämföra bonusen för olika bilar.

Låga övriga kostnader gör elbilen billigare

I jämförelse med andra drivmedel såsom bensin och diesel är elen billig. I Sverige är elpriset förhållandevis lågt jämfört med många andra länder, vilket gör att elbilen lämpar sig väl här.

Egen laddstolpe gör elbilen ännu billigare

Elbilen går att ladda via ett vanligt uttag därhemma, men vill man få till en snabbare och mer effektiv laddning går det att köpa laddstolpar, som man kopplar till ett vanligt uttag. På så vis kan du ladda din elbil hemma i garaget, smidigt och billigt.

Den här typen av investering blir allt vanligare, och det är något som uppmuntras i och med den skattereduktion som erbjuds för den här typen av grön teknik. Har du inte möjlighet att skaffa en egen laddstolpe så går det att ladda elbilen på flera håll runt om i landet. Stolparna poppar upp som svampar ur jorden, och det finns flera appar och tjänster som ger vägledning till närmsta laddställe.

Elbilen har möjligen lägre reparationskostnader

Faktumet att elbilen saknar de fossildrivna bilarnas fundamentala delar katalysator, koppling och kamrem gör också att en del menar att man med en elbil inte kommer ha lika höga kostnader för reparation och service.

Livscykelanalys

En kritik som elbilarna ofta får är att de kräver mycket energi under själva produktionen. Det är främst bilbatteriet som många lyfter fram som en koldioxidutsläppande bov, och det ligger absolut något i kritiken. Flera forskare har dock slagit fast att elbilen, sett ur hela dess ”livslängd”, släpper ut avsevärt mindre koldioxid jämfört med fossildrivna bilar. I beräkningarna är både produktion av bilen, med dess eventuella batteri, och utsläpp genererade av körning inräknade. Det finns dock fortfarande en stor utmaning i att göra elbilarnas batterier ännu mer klimatsmarta.

Q&A

Hur länge ska vi behöva vänta på en billig elbil?

Det finns redan idag elbilar som kostar 350 000 kr, men många nya modeller är på ingång och i andra delar av Europa kan man redan nu köpa en elbil för mindre än motsvarande 200 000 kr.

Hur mycket kostar det att ha en elbil?

Förutom din månadskostnad för själva köpet av bilen tillkommer en förhållandevis låg fordonsskatt på 360 kr/år och kostnad för el. Utöver det tillkommer försäkring och andra kostnader som motsvarar de för andra bilar.

Hur mycket skatt betalar man på en elbil?

Fordonsskatten beror på hur mycket din bil släpper ut, men för en elbil betalar du inte mer än 360 kr/år.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: