Vinstskatt för Bostad | Beräkna Vinstskatt på Bostad | Läs mer

07.03.2022#Privatekonomi

Vilken vinstskatt för bostad ska man betala för 2021?

I denna guide ämnar vi illustrera hur mycket vinstskatt för en bostad som du kan komma att få betala beroende på hur stor reavinstskatten blir. Dock så är inte det allt utan vi kommer även att fokusera på att besvara en rad viktiga frågor som vi anser att du bör ha kännedom om, där några av dessa utgörs av följande punkter:

  • Hur stor vinstskatt på bostad måste jag egentligen betala?
  • Är det möjligt att skjuta upp vinstskatt av bostad med uppskov?
  • Vad händer med vinstskatt vid försäljning av bostad med förlust?
  • När måste jag betala in reavinstskatten för min bostadsaffär?
  • Vilken gräns ligger uppskovsräntan på för närvarande vid bostadsförsäljning?

Det ska dock understrykas att ovanstående utgör en delmängd av de frågeställningar för vilka vi genom guiden ämnar ge svar på. Tanken är att du ska förstå hur och när du blir påförd en reavinstskatt så att du enklare ska kunna planera din bostadsförsäljning men även ett potentiellt köp av ett annat bostadsobjekt.

Förutom det så kommer vi även att ta upp två konkreta exempel där vi redogör för vad man kan göra för att få ut det mesta av sina affärer. Du bör efter att ha läst denna guide veta exakt hur du går till väga för att kunna genomföra en bostadsaffär på det mest adekvata och förmånligaste sättet när det kommer till just din ekonomiska situation.

Hur fungerar egentligen vinstskatt för bostad i praktiken?

Det hela är ganska enkelt och baseras på vinsten som du genererar vid försäljning av en bostad. Själva vinsten anses vara mellanskillnaden av priset som du köpte bostaden för minus den pris som du sålt din bostad för.

Du kommer således att bli påförd en reavinstskatt för varje bostadsaffär där du går med vinst, oavsett hur många bostadsaffärer som du genomför per given tidsperiod. Reglerna är dock annorlunda när du säljer bostaden med förlust.

Om det senare skulle inträffa, det vill säga att du säljer bostaden till ett lägre pris än vad du faktiskt köpte den för så kommer du att bli föremål för något som inom branschen benämns som "reaförlust".

Notera: Tidigare så användes realisationsvinst för att beskriva den vinstskatt som man måste betala när man säljer en bostad med vinst. Detta begrepp anses dock vara föråldrat och används ej längre inom branschen.

Beräkna vinstskatt för bostad med kalkyl

I följande avsnitt så kommer vi att illustrera två adekvata exempel på försäljning av bostad. Tanken är att du ska få en uppfattning om vad som kan gälla i vissa specifika fall eftersom varje bostadsförsäljning ej är lik den andra.

Räkneexempel A:

Johanna har under 2018 sålt sin bostadsrätt och genererat 2 miljoner i vinst.

Johanna har ej valt att utföra några renoveringar som hon skulle kunna begära avdrag för heller.

För att bli av med reavinstskatten så valde hon per omgående att betala in den vinstskatt för bostad som uppgår till 22% av vinsten, i hennes fall så utgörs den av 440 000 kr totalt.

Hon har dock valt att ompröva de deklarationer som hon lämnat in för 2019 och 2020 och begärt uppskov på dessa.

Johanna får rätt i sin begäran och får tillbaka den reavinstskatt som hon betalat in.

Hon slipper även betala uppskov eftersom hennes vinst ligger på 2 miljoner kr, varav gränsen för att bli påförd uppskovsränta ligger på 3 miljoner och uppåt.

Hon får således 440 000 kr på sitt bankkonto varav hennes vinst på 2 miljoner kr kommer i stället att beskattas senare i framtiden när/om Johanna väljer att köpa en betydligt billigare bostad, flytta till hyresrätt eller avlider.

I nedanstående räkneexempel så kommer vi i stället att ponera att Erik sålt sin bostadsrätt och genererade en vinst på 3 miljoner kronor. Du kommer att kunna beskåda hur det hela skiljer sig åt när det kommer till köp av andra typer av bostäder, storleken på vinsten etc.

En annan aspekt som du måste vara medveten om är att även om du kan begära återbetalning av din inbetalda reavinstskatt så kommer du att bli påförd en uppskovsränta på 0,5%, som för övrigt dras av automatiskt från det begärda beloppet när din begäran godkänns.

Räkneexempel B:

I detta exempel så har Erik sålt sin bostadsrätt för 7 miljoner kr.

Han köpte sin bostadsrätt för 4 miljoner några år tidigare.

Eftersom familjen växt i form av två små barn har han valt att köpa en betydligt dyrare bostadsform i form av en nyare villa.

Den vinst som Erik genererade vid försäljningen av bostaden gick upp till 3 miljoner kr, eftersom han köpte bostadsrätten för 4 miljoner kr och sålde den för 7 miljoner kr.

Han valde ej att begära att få ett uppskov gällande vinsten i fråga utan valde i stället att bli påförd den obligatoriska vinstskatten för bostad i form av 22%.

Vinstskatten som Erik får betala in under nästkommande deklaration utgörs således av 660 000 kr, vilket är 22% av vinsten på 3 miljoner kr.

Erik kommer dock att få möjligheten att ångra sitt beslut i och med de nya skattereglerna och initiera en begäran om en retroaktiv ändring av sitt beslut.

Det hela innebär således att Erik kan begära återbetalning av de 660 00 kr som han betalt in i form av reavinstskatt.

I detta fall får dock Erik betala uppskovsränta för alla de år för vilka han begär uppskov för sedan bostadsaffären genomfördes.

Gränsen för uppskov uppgår till 0,5% av det totala uppskovsbeloppet.

Erik väljer att begära uppskov för de två senaste åren varav den totala räntan som han blir påförd blir 37 500 kr från reavinstskatten som utgörs av 660 000 kr.

Han kommer således att få tillbaka 585 000 kr.

Dock så kommer Erik ändå att betala vinstskatt för ny bostad - förutsatt att den är billigare - eller om han avlider under tiden.

Som du kan notera från ovanstående räkneexempel så förändras saker och ting nämnvärt när vinsten överstiger 3 miljoner kr. Du blir då påförd en ränta på det begärda beloppet som redan betalats in i form av 0,5%.

Kontentan i det hela är att du förr eller senare kommer få betala reavinstskatt för din försäljning när och om du väljer att flytta till en billigare bostad, oavsett om det handlar om en bostadsrätt eller hyresrätt. Ett dödsbo kommer också att behöva betala reavinstskatt om personen som sålt bostaden avlidit under tiden.

Vad gäller om du säljer bostaden med förlust?

Skulle det bli så att du säljer din bostad till en betydligt lägre pris än vad du köpt den för så kommer du att bli berättigad att dra av halva av förlusten mot dina andra inkomster i form av utdelningar, aktievinster etc. Regeln gäller för alla privatägda bostadsobjekt.

Om det skulle bli så att det hela resulterar i en betydligt högre summa än alla dina totala inkomster så blir du berättigad att åberopa något som inom sammanhanget benämns för underskott av kapital.

Man måste dock vara medveten om det faktum att det hela skiljer sig åt beroende på individen i fråga, något som i själva verket innebär att det i slutändan blir en subjektiv bedömningsfråga från fall till fall.

Vad är reavinstskatt egentligen för något?

Begreppet reavinstskatt används för att definiera den skatt som du måste betala in till Skatteverket när du säljer en bostad med vinst. Du blir dock ej påförd en reavinstskatt om du säljer bostaden till ett lägre pris än vad du faktiskt köpt den för.

Hur mycket får jag kvar efter försäljning av hus?

När du säljer ett hus så beror det hela på om du gjort en vinst på husförsäljningen eller ej. Du kommer att bli påförd en reavinstskatt på 22% när du genererar en vinst. Går du med förlust så kommer du att bli i stället föremål för en reaförlust.

Vad gäller vid vinstskatt?

När det kommer till reavinstskatt så kommer du att beskattas 22% för varje bostadsobjekt som går med vinst. Det spelar alltså ingen roll om det handlar om villa, fritidshus, sommarstuga, bostadsrätt etc. Dock så måste objektet i fråga vara privatägt för att påföras den nämnda procenten.

Hur får jag tillbaka vinstskatt?

Du kan välja att få ditt beslut omprövat och således få tillbaka den inbetalda reavinstskatten. Dock så kommer du att bli påförd en uppskovsränta om du säljer bostaden med en vinst på 3 miljoner kr eller mer.

När ska skatten betalas vid husförsäljning?

Som privatperson så måste du deklarera försäljningen av bostaden, oavsett om du gått med vinst eller förlust, året efter att själva köpekontraktet eller överlåtelsen undertecknats. Själva deklarationen måste vara tillhanda Skatteverket innan den 2 maj 2022 om du sålt bostaden under 2021.

Hur räknar man ut vinstskatt för bostad i procent?

Räntesatsen vid försäljning av privatbostad uppgår till 22%. Själva formeln gällande Skatteverket och eventuell vinstskatt för bostad är ganska enkel och lyder förenklat enligt följande: Försäljningspriset - utgifter så som renovering + andelen av en potentiell reparationsfond.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: