Allt du behöver vet om Black Friday och lite därtill!

18.11.2021#Generell

I denna guide så kommer vi förse dig med all den information som vi anser att du behöver ha kännedom om när det kommer till den annalkande shoppinghelgen, Black Friday. Vi ska göra dig uppmärksam på de främsta fördelarna men även lista de fallgropar som du behöver se upp med! Förutom det så kommer vi även att förse dig med lämplig fakta för att göra dig medveten om själva omfånget när det kommer till denna mytomspunna shoppinghelg!

Vad är egentligen Black Friday?

I grund och botten så är Black Friday en form av en icke-reglerad shoppinghelg som från början kommer från (föga förvånande) USA. Där har Black Friday under många år varit den största inofficiella shoppingdagen.

Inom handeln så anses den utgör startskottet för den frenetiska och ofta extremt stressande jul-shoppandet, som för övrigt ökar i Sverige för varje nytt år som kommer. Dock så får man backa tillbaka ända till 1961 för att hitta själva startskottet för Black Friday. Den anammades nämligen inom helt andra sammanhang, där den användes till att beskriva den trafikstockning som inträffade efter att den amerikanska högtiden Thanksgiving ägt rum.

Även om Black Friday inte är en officiell helgdag så tenderar många i USA att vara lediga. I Sverige så försöker många konsumenter att åtminstone ta en halv-dag ledigt för att kunna hinna med alla de erbjudanden som erbjuds.

När inträffar Black Friday här i Sverige?

Black Friday är en ganska ny företeelse inom rikets gränser, men har kommit att växa sig starkare för varje år och följer slaviskt kalendern för när Black Friday inträffar på andra sidan Atlanten, det vill säga, i de Förenta staterna.

Således så följer den även den amerikanska högtiden Thanksgiving, som för övrigt alltid infaller den fjärde torsdagen under november månad. Därför inträffar Black Friday, även i Sverige, alltid på den 4:e fredagen i november månad.

 

Notera: Många butiker tenderar att smygstarta det hela flera veckor tidigare för att på så sätt värma upp konsumenterna till att spendera ännu mer pengar när väl spektaklet i fråga äger rum!

 

Vilka Black Friday Deals kan du fynda?

När det kommer till de erbjudanden som tillhandahålls så kan du handla egentligen allt mellan himmel och jord. Faktum är att även om namnet antyder att erbjudandet endast gäller under fredagen så ska man understryka det faktum att de flesta handlare väljer att förlänga det hela över helgen för att på så sätt locka över så många som möjligt att handla deras produkter.

Om man dock ska nämna de bästa Black Friday-erbjudanden så tenderar dessa att hittas inom följande kategorier, även om det ska tilläggas att rent konkret finns Black-Friday-erbjudanden inom de flesta områden som vanligtvis erbjuds till försäljning…

  • Elektronik
  • Kläder
  • Skönhetsprodukter
  • Leksaker

Framförallt så utgör elektronik den bredaste kategorin och innefattar underkategorier så som vitvaror, mobiltelefoner, tv-apparater, tv-spel, med mera. Även viktigt att nämna i sammanhanget är att många butiker tenderar att lyfta fram restlager där man försöker sälja varor till kraftigt reducerade priser.

Under senare år så har det även blivit betydligt mer vanligt att man erbjuder andra typer av tjänster där exempelvis resor säljs till kraftigt rabatterade priser eller där medlemskap hos gym praktiskt taget bortskänkes.

 

Notera: Viktigt att nämna är att ovanstående tenderar att vara erbjudanden vilka oftast (ska tilläggas) är begränsade i form av en per hushåll eller andra regleringar vilka förhindrar att de missbrukas av konsumenterna.

 

Undvik att försätta dig själv i fara under Black Friday

Det man dock måste komma ihåg är att Black Friday tenderar att skapa kilometer-långa köer, där det ofta inträffar kalabalik när konsumenterna försöker lägga beslag på en populär och kraftigt nedsatt vara.

Butikerna brukar försöka styra upp det hela genom att ta in extra vakter för att på så sätt kontrollera folkmassan. Dock så har man inom USA, men även runt om i världen flera gånger fått bevittna tragiska scener där individer råkat ut för kraftiga kroppsskador eftersom trängseln som inträffat helt enkelt fallit utom kontroll.

Just därför så är det smartare att försöka besöka butiken senare på kvällen eftersom de flesta konsumenterna tenderar att dyka upp timmarna innan öppningsdags, något som innebär att den största kalabaliken lagt sig senare på kvällen, när många av dessa konsumenter redan införskaffat sina varor.

Vad bör du ha i åtanke innan Black Friday 2021?

Tyvärr så är det ganska vanligt förekommande att oärliga handlare försöker locka konsumenter genom att först höja priset på en vara några veckor innan Black Friday för att sedan sänka den kraftigt för att få det att se ut som om produkten är ett fynd.

På senare år så har dock Konsumentverket börjat bötfälla de handlare som ägnar sig åt systematiska och oärliga metoder, något som fått fler och fler att vara ytterst försiktiga med hur de faktiskt rear ut sina varor.

För att försäkra dig om huruvida varan höjts några veckor innan Black Friday så kan du använda flera av de populära jämförelse-plattformarna, vilka oftast inom några hundradelar kan återge visuell prisutveckling under året för produkten i fråga.

Om du upptäcker avvikelser i form av höjda priser, framförallt 1-3 månader innan Black Friday så antyder det att butiken faktiskt kan komma att ägna sig åt "smyghöjning" där priset för produkten sänks när väl Black Friday infinner sig.

 

Notera: Vissa butiker har även varit ytterst slarviga och klantiga där konsumenter kunnat hitta det ordinarie priset under det "påstådda" sänkta priset, som för övrigt visat sig vara betydligt lägre än själva "rea"-priset!

 

Intressant fakta gällande Black Friday som du bör ha kännedom om

Black Friday har ökat konstant de senaste åren inom rikets gränser. Idag så är det mer regel än undantag för butikerna att erbjuda kraftigt reducerade priser på sina varor som ett led i att höja sin årliga omsättning/vinst.

Eftersom det saknas adekvat data gällande hur mycket vi som konsumenter tenderar att spendera så florerar det dock en del (icke-officiella) intressanta uppgifter som vi anser att du bör ha kännedom om när det kommer till Black Friday, nämligen:

  • Förra året så handlade vi för över 7 miljarder svenska kronor under Black Friday-helgen.
  • Ovanstående innebär en ökning med över 25% i jämförelse med det gångna året.
  • Var tredje svensk valde att handla en eller flera varor under Black Friday-helgen.
  • Den genomsnittliga konsumenten spenderar över 3 000 kr under Black Friday-helgen.
  • Den följande helgen efter Black Friday så hanterade PostNord över 100 000 paket.
  • Mer än 97% av svenskarna var medvetna om att det rådde Black Friday.

Som du kan utläsa ovan så är Black Friday en riktig kassako för handlarna, där gemene man får svårt att undvika det hela, eftersom bokstavligt alla handlare tillhandahåller erbjudanden, vilket ofta marknadsförs i form av "Gäller endast under Black Friday" och dylikt.

Vanliga frågor

Nedanstående beskriver de vanligaste frågeställningar som du kan tänkas ha när det kommer till Black Friday.

När är det Black Friday?

A: När det kommer till Black Friday datum så inträffar den oftast sista fredagen i november. Detta år så kommer spektaklet att äga rum under fredagen, det vill säga, den 26 november. Vänligen notera att i många fall så sträcker sig Black Friday även under helgen som följer, där handlare tenderar att erbjuda sina varor till kraftigt reducerade priser.

Varför heter det Black Friday?

Termen "Black Friday" dyker upp under 1961 i den mytomspunna Philadelphia (USA). Den beskriver den stora trafiken som uppstod som en bieffekt av den nordamerikanska högtiden Thanksgiving. Termen anammades därefter av handlarna vilka nyttjade det hela till att rea ut sina varor som ett led i att locka kunderna att handla mer!

Vad är Black Friday för något egentligen?

Black Friday är i grund och botten en dag då både fysiska- och online-baserade handlare sänker priserna på många av sina varor som ett led i att locka över konsumenterna till att handla mer.

Varför Black Friday?

Vissa konsumenter inväntar Black Friday hela året för att sedan slå på stort och köper in alla de varor som de inväntat under året till ytterst förmånliga priser. Framför allt så tenderar fokusen vara på att förvärva tekniska prylar och varor av diverse slag.

Vem är det som håller i Black Friday?

Det finns ingen specifik instans som reglerar det hela utan handlarna har kommit överens om att det hela inträffar under 26 november 2021, vilket man sedan anammar genom att erbjuda kraftigt rabatterade varor.

Var kommer Black Friday ifrån?

Black Friday kommer från början från USA där den sedan 1960-talet utgjort den absolut största shopping-helgen, framför allt när det kommer till butikskedjor vilka erbjuder ett brett sortiment av tekniska varor.

Sammanfattning

Oavsett om du är en konsument som handlar varor ofta, eller en konsument som ibland väljer att spendera dina surt förvärvade pengar, så kommer du med största sannolikhet kunna hitta något under Black Friday som lämpar sig för dina personliga behov!

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: