Vad du ska tänka på när du ska skriva ett gåvobrev för fastighet

01.08.2022#Generell

Om du någon gång ska ge bort eller få en fastighet i gåva är det en sak du inte får glömma: gåvobrevet. Ett gåvobrev är ett dokument som klargör avsändare, mottagare och allmänna villkor för gåvan, ett slags köpekontrakt utan köpesumma helt enkelt. Men det måste gå till på rätt sätt, enligt konstens (lagens) alla regler, och det kan vara en snorig djungel.

I den här artikeln kommer vi därför gå igenom vad du behöver tänka på när det är dags att skriva ett gåvobrev för en fastighet. Det är generella råd och riktlinjer som du kommer långt med, men kom ihåg att alltid ta hjälp av professionell hjälp för att sätta sig in i ditt specifika fall. Vill du veta mer om att äga hus och vad som är bra att känna till om sin bostadsekonomi kan du också spana in det här blogginlägget. Lycka till!

Vad är ett gåvobrev?

Först och främst behöver vi reda ut vad ett gåvobrev är. Det är nämligen inte så ofta som gemene man har att göra med den här typen av dokument.

Ett gåvobrev är ett dokument där någon ger bort något till en annan person. Det kan handla om i princip vad som helst och gåvan kan ges mellan vilka personer som helst. Rent juridiskt brukar personen som ger kallas gåvogivare och den person som mottager gåvan är gåvotagare.

Ibland är det ett krav att ett gåvobrev upprättas, ibland är det frivilligt. Det beror på vad det är för typ av gåva. Läs mer om det längre ner i artikeln.

Om en fastighet ges bort som gåva krävs ett gåvobrev

Det är krav på att ett gåvobrev skrivs när gåvan är en fast egendom. Med det menar man vanligen ett hus, men rent juridiskt är det själva marken man menar. Står det ett hus på marken ingår den såklart i egendomen, såvida inget annat anges i gåvobrevet. Ett annat ord för marken med tillhörande hus är fastighet.

Kravet på gåvobrev för fast egendom gör det tydligt vilka villkor som gäller för gåvan, och är skönt att ha särskilt eftersom det ofta rör sig om stora summor pengar.

Vad gäller andra typer av gåvor är gåvobrev inget krav, utan enbart en rekommendation. Då talar man om lös egendom, som är ett vitt begrepp som innefattar i princip allting annat. Möbler, pengar eller en bil är exempel på lös egendom. Här är det alltså inget krav på att gåvan följs av ett gåvobrev, men det kan vara bra att ha om det uppstår oklarheter i framtiden. Det är en särskilt bra idé om gåvan är dyrbar och kostar mycket pengar.

Att skriva ett gåvobrev för fastighet steg för steg

Det är en del saker att tänka på när man ska skriva ett gåvobrev, särskilt om det gäller en fastighet eller fast egendom. Förutom själva upprättandet av brevet har gåvotagaren skyldighet att rapportera in mottagandet av gåvan till Lantmäteriet, och om gåvan ges mellan två personer som är gifta med varandra ska det även registreras hos Skatteverket.

För att inte krångla till det så kommer här en lista, som du kan se som en checklista över vad du behöver tänka på gällande till gåvobrev för fastighet.

1. Identifiera vad det är för typ av egendom

Ett gåvobrev ska skrivas för fast egendom som är en mark, jordbruksfastighet eller ett hus med tillhörande mark som gåvogivaren äger vid tidpunkten då gåvobrevet skrivs. Det är ett lagkrav enligt den så kallade jordabalkens fjärde kapitel.

Här är det viktigt att huset ägs, i jämförelse med exempelvis en bostadsrätt som har lite andra regler för gåvobrev. När det gäller bostadsrätter, som ofta är i form av en lägenhet, är det lite mer komplicerat eftersom det inte klassas som fast egendom. Det är nämligen lös egendom, där man inte äger själva marken som bostaden står på utan man har enbart rätten att nyttja bostadsrätten. På samma sätt likställs den med en båt eller en klocka.

Ger man bort en bostadsrätt ska man alltså fortfarande skriva ett gåvobrev, men då är det utifrån bostadsrättslagen. Det är två olika typer av gåvobrev, men de är snarlika.

2. Se till att allt som måste vara med i gåvobrevet står med

För att gåvobrevet ska vara giltigt ska vissa saker stå med, så kallade formkrav. Det kan innehålla fler olika typer av villkor, men utan alla formkraven så har gåvobrevet ingen betydelse, så se till att få med dem allra först.

Gåvobrevet uppfylla följande krav:

 • Det ska vara skriftligt
 • Det ska innehålla personuppgifter för gåvogivare och gåvotagare
 • Det ska innehålla en så kallad överlåtelseförklaring, alltså en specifikation att det handlar om en gåva, och inte ett byte eller köp.
 • Det ska innehålla information och specifikationer om själva gåvan
 • Det ska innehålla en specifikation om hur stor andel av egendomen som överlåts (om det är hela egendomen eller bara delar av den)
 • Det ska signeras för hand av gåvogivare och gåvotagare

3. Övriga villkor som kan vara bra att tänka över

Utöver formkraven har man fritt spelrum att ange andra villkor som ska vara gällande. Det är bra att tänka igenom alla de här aspekterna, och i många fall är det mer att tänka på än vad man kan tro. Vad som skrivs in i ert gåvobrev beror dock förstås på vad det är för typ av egendom det gäller.

 • Man kan exempelvis välja att specificera att gåvan överlåts som enskild egendom. Det betyder att gåvotagaren om den är gift har fullständig rätt till gåvan vid en eventuell skilsmässa, och kan vara ett sätt för gåvogivaren at försäkra sig om att fastigheten inte hamnar i någon annans händer. Det kan exempelvis vara aktuellt om det rör sig om en egendom som funnits inom släkten i generationer och därför både har ett ekonomiskt värde och ett affektionsvärde.
 • Som gåvogivare kan man också önska att föra in en klausul att ha fortsatt livslång nyttjanderätt av egendomen, alltså att man exempelvis i fortsättningen även har rätt att bo på släktgården som man ärvt av farfarsfar.
 • Av liknande anledningar kan man också skriva in villkor om att gåvotagaren inte får sälja vidare fastigheten till någon annan, eller att det vid en eventuell försäljning ges förtur för andra familjemedlemmar till att köpa.
 • När det handlar om en gåva från en generation till en annan kan man också välja att specificera om gåvan ska räknas in som en del av ett framtida arv eller vara en separat gåva.
 • Något annat som är bra att få med är om eventuella skulder och lån på fastigheten ska följa med gåvan. Att äga ett hus kostar pengar, och det är även bra att klargöra vem som ska stå för framtida driftskostnader och underhåll, samt vem som får de intäkter som egendomen eventuellt kan komma att få.
 • I en del fall skrivs även en symbolisk summa från gåvotagare till gåvogivare in som en fin gest.
 • Vidare kan uppgifter om datum för överlåtande, gåvans värde, eventuella inteckningar och pantbrev samt att egendomen överlåts i befintligt skick stå med i gåvobrevet.

4. Vad händer när gåvobrevet har skrivits?

När gåvobrevet är klart ska gåvotagaren skicka in det tillsammans med andra handlingar till Lantmäteriet så att lagfarten för fastigheten ändras. Det är ett dokument som specificerar vem som äger fastigheten och ändringen måste göras inom tre månader efter överlåtandet, ungefär som när man rapporterar in ägarbyte av en bil till Transportstyrelsen. Är egendomen en bostadsrätt ska man istället söka medlemskap i den aktuella bostadsrättsförmedlingen.

Om gåvan sker mellan två gifta parter ska även ägarbytet registreras hos Skatteverket. Det ska ske innan Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen kontaktas.

 

Q & A

När behöver jag skriva ett gåvobrev?

Om det handlar om en fast egendom, alltså mark med eller utan tillhörande hus, samt om det handlar om en bostadsrätt.

Hur skriver jag ett gåvobrev för en fastighet?

För att det ska gå rätt till kan det vara bra att anlita en jurist, men det går också att hitta gratismallar på internet, och om du är duktig och insatt i frågan kan du även själv utforma gåvobrevet.

Vad kostar ett gåvobrev?

Att ändra en lagfart kostar 825 kr i administrationsavgift plus en lagfartsavgift som varierar med egendomens värde. Dessutom kan kostnader för juridisk hjälp med utformandet av gåvobrevet tillkomma.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: