Sverige har infört högre pensionsålder: Detta gäller för dig

15.08.2022#Privatekonomi

Du har kanske hört att man i Sverige har infört en högre pensionsålder. Det har varit mycket fram och tillbaka men nu är beslutet taget och de föder såklart en del frågor om hur det påverkar en själv. I denna artikeln kan du läsa mer om vad som gäller för just dig och hur en höjd pensionsålder kommer att påverkar ditt arbetsliv och inte minst din pension. Det finns en del begrepp och saker som kan vara bra att ha i bakhuvudet när man ska lära sig mer om pension och dessa tittar vi också närmare på.

Läs mer om:

  • Vad är pensionsåldern i Sverige?
  • Höjd pensionsålder – vad gäller för mig
  • Hur mycket kommer jag få i pension?

I Sverige är det riksdagen som har beslutat om att höja pensionsåldern. Beslutet gäller för alla svenska medborgare, även dig.

Pensionsålder Europa – är det bara vi i Sverige som ska gå i pension senare?

Man undrar självklart om det bara är vi i Sverige som kan gå senare i pension eller om det samma gäller för andra länder i Europa. När man tittar rent generellt på Europa ligger Sverige väldigt högt vad gäller folkhälsa. Vi är helt enkelt ett av de länder i EU där man lever längst. Det beror med all säkerhet på att vi har ett hälsosamt leverne. Det är självklart positivt i alla fall i folkhälsosyn, men vilka konsekvenser har det på samhället.

Som regler kan man säga att ju friskare en befolkning är desto längre är arbetstagare pigga och friska. Det betyder att man rent generellt kan arbeta längre. Och det vill de flesta också göra.

Hur ligger det till med pensionsåldern i andra länder?

Jo där varierar fortfarande pensionsåldern rätt kraftigt. Men den kommer sannolikt att höjas i de flesta av EUs länder, eftersom vi rent generellt blir friskare och lever längre inom hela EU. Här nedan kan du se ett exempel på några länders pensionsålder.

Land

Pensionsålder

Frankrike

62 år

Portugal

65 år

Norge

67 år

 

När man inför en ny pensionsålder handlar det inte om att man direkt kommer låta alla personer gå i pension vid en ny ålder. Det är något som införs successivt alla fall i Sverige. Därför beror det på när du är född, när du kan gå i pension.

När kom riksdagsbeslutet om höjd pensionsålder?

Reglerna för pension har ändrats många gånger i Sverige. Visst finns det anledning att bli förvirrande. Om man tidigare hade trott att man skulle på pension vid ett visst år behöver man kanske ändra om sina planer. Det är väldigt vanligt att man planerar inför sin pension. Och det är också en bra idé att man planerar rent ekonomiskt för sin pension exempelvis genom investeringar och liknande.

Pensionen har alltså ändrat sig flera gånger och därför kan det vara svårt att hänga med. Men den största förändringen skedde 1975, då man sänkte pensionsåldern till 65 år. Sedan har flera ändringar skett och de regler som gäller nu började gälla 1999. Det betyder att sedan 1999 har samma regler för pensionsålder gällt i Sverige.

Höjd pensionsålder, när ska jag gå i pension?

Det finns ingen ren pensionsålder i Sverige längre. Det betyder att det varierar från person till person. Dessutom har ditt födelseår betydelse för när du kan börja plocka ut din pension. Pensions system är utformat för att kunna vara till stöd både för de personer som har haft arbeten som har varit fysiskt krävande och som har gjort att de har slitit ner sig mycket och därför behöver gå tidigare i pension. På samma sätt är tanken att pensionssystemet ska vara till godo för den som vill jobba längre.

Det betyder i grund och botten att du själv kan bestämma när du ska gå på pension i Sverige. Beroende på när du är född kan du börja ta ut din pension redan vid 61 års ålder. Men det gäller endas om du är född 1959 eller tidigare. Om du är född senare än 1959 kan du tidigast blir pensionär när du är 62 år gammal.

Är pensionsåldern i Sverige 67 år?

Som tidigare beskriver har man rätt att ta ut pension från det år man fyller 61 år för den som är född innan 1959, och från och med 62 år ålder för den som är född efter 1959. Men det betyder inte att alla går i pension då. Du har rätt att arbeta fram till du är 67 år. Och det är den åldersgräns som är ändrad i Sverige. Den tidigare gränsen för hur länge du har rätt att arbeta var 65 år. Från och med år 2020 har man rätt att arbeta fram till och med att man fyller 68 år. Men det kan krävas intyg och godkännande från din arbetsgivare för att få göra detta.

Vad blir min pension?

Det stora frågan är självklart hur mycket du kommer att få i pension. När man väl har blivit pensionär är det svårare att påverka sin inkomst. Självfallet finns det saker att göra. Du kan exempelvis söka stöd och bidrag. I Sverige finns det många typer av bidrag att söka. För den som har blivit pensionär kan man vara en god idé att titta närmare på bidrag som gör att du kan anpassa ditt hem.

Även om Sverige har några av världens bästa sjukhus och annan typ av vårdinrättning, finns det många som hellre vill stanna hemma så länge det går istället för att hamna på ett äldreboende. Visst kan ett äldreboende har sina fördelar med personal dygnet runt, men friheten med att kunna bo hemma är det många som sätter pris på. Och därför har den svenska staten inför olika typer av anpassningsbidrag som man kan söka om man vill anpassa sin bostad.

Om man till exempel har blivit rullstolsbunden eller behöver ha en rullator när man går, kan vissa typer av anpassningar i en bostad bli nödvändiga. Det kan till exempel handla om:

  • Dörrkarmar
  • Borttagning av dörrar och socklar
  • Halkskydd i badrum

Med relativt få anpassningar kan man alltså bo kvar hemma i en lång period och det är många pensionärer som sätter pris på detta. Men tillbaka till hur mycket du kommer att få i pension när du väl blir pensionär. Det handlar helt enkelt om hur länge du arbetar. På Pensionsmyndighetens hemsida kan enkelt läsa om hur ens arbetslivserfarenhet påverkar hur mycket man kommer att få i pension på ett ungefär.

Det kan därför vara svårt att ge ett enhetligt svar på frågan. Men rent generellt ser det ut såhär:

Ett års extra arbete efter det år du fylt 65 år ger mellan 1400 kr och 2200 kr extra i pension om månaden, bemärk att beloppet är före skatt.

Ju längre du jobbar, desto högre pension får du ut i slutändan. Det är därför många blir motiverade till att arbeta längre.

Ska man fortsätta jobba eller gå i pension?

Det är svårt att säga vem som ska gå i pension och när, eftersom det helt och håller beror på hur ditt arbetsliv har sett ut. Om du har haft ett arbete som har inneburit mycket hårt och tungt fysiskt arbete kan de har tagit ut sin rätt på din kropp. Det betyder att dina leder och muskler kan vara utslitna och det därför är omöjligt för dig att fortsätta jobba. I ett sådant fall ska du självfallet gå i pension. Men om du har mer krafter över och känner dig pigg, kan du välja att fortsätta jobba och det kommer i slutändan ha en bra effekt på hur mycket du kommer att få ut i pension.

System är uppbyggt på ett sådan sätt att de ska kunna tillgodose alla typer av personer på arbetsmarknaden. Eftersom det finns så många typer av branscher som är mer eller mindre fysiskt ansträngande är det ofta svårt att införa en enhetlig regler som ska gälla för alla. Det hade kanske varit ganska orättvist, eftersom alla situationer är olika för alla typer av olika personer i samhället, beroende på vad man har arbetat med.

 

Vanliga frågor och svar om pensionsålder

Höjd pensionsålder, när sker det?

I Sverige är beslutet om höjd pensionsålder redan taget. Det var regeringen som beslutade om att pensionsålder skulle höjas.

Vad innebär höjd pensionsålder?

Det innebär att reglerna för när man kan gå på pension i normal fallen är ändrade. Det vill säga att man går i pension senare än vid 65 år ålder som var tillfället tidigare.

Varför höjd pensionsålder i Sverige?

Sverige ligger högt i Europa när det kommer till folkhälsa. Vi lever helt enkelt länge idag än vad vi gjorde tidigare. Därför har man valt att höja pensionsåldern.

Hur påverkar höjd pensionsålder mig?

Alla personer som inte har gått i pension redan kommer att påverkas av beslutet. Om du blir berörd eller inte beror på när du är född och ska gå i pension.

Gäller det alla?

Ja, beslutet om höjd pensionsålder påverkar alla personer i Sverige.

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: