Svenskarnas sparsamma semester

15.02.2021#Generell

För fjärde året i rad har Ferratum Group bett sina europeiska kunder att dela med sig av sina utgiftsplaner för den kommande sommaren. Resultaten har nu sammanställts, och vi är glada över att kunna presentera Ferratum Sommarbarometer 2018™!

Resultaten av undersökningen visar att majoriteten av européerna planerar att spendera lika mycket som föregående år, medan cirka en tredjedel kommer att minska på semesterutgifterna. Den största utgiftsposten bland de europeiska länderna under sommaren 2018 kommer att vara inrikesresor, följt av shopping och sociala aktiviteter.

Internationella sommarutgifter 2018

 

I jämförelse med övriga europeiska hushåll är svenskarna mer sparsamma under sommarsemestern, och placerar sig på sextonde plats av de 18 länder som deltog i undersökningen. I snitt planerar de svenska hushållen att allokera cirka 37,9 procent av sin månatliga inkomst till semesterkassan. Våra nordiska grannar i Norge är det land vars hushåll kommer att spendera mest under sommaren – i snitt 68,5 procent av sin disponibla månadsinkomst.  

Vad spenderar då svenskarna sin inkomst på under sommaren? Undersökningen visar att sociala aktiviteter, som att gå på restaurang eller barer, kommer att dominera den svenska sommaren – tätt följt av inrikesresor.  

Topplista för svenskarnas sommarkonsumtion

 

Vi på Ferratum vill tacka alla som deltog i undersökningen!

 

Om undersökningen

Undersökningen utfördes via en webbenkät med ett standardiserat frågeformulär och mer än 22 000 hushåll i 18 länder deltog i undersökningen.
Respondenterna var mellan 18 och 61 år gamla, och andelen kvinnliga respondenter var cirka 54 procent.
Den disponibla inkomsten justerades för varje enskilt land, och baseras på Världsbankens statistik för 2014.
Relativ sommarkonsumtion är beräknad av förhållandet till hushållets månatliga inkomst.

 

Läs mer om undersökningen:

SvD: Norrmän lägger mest på semester – svenskar snålar

TravelNews: Svenskarna mest sparsamma i Norden under sommaren

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: