Ansvarstagande, investeringsvilja och att tänka på framtiden

15.02.2021#Privatekonomi

För en dryg månad sedan publicerade Finansinspektionen, den ansvariga tillsynsmyndigheten för finansmarknaden, sin rapport ”Konsumentskyddsrapporten 2020”. I rapporten belyses bland annat situationen på den svenska kreditmarknaden. Bland annat nämns att Finansinspektionen vill få till en utredning om hur det ska vara lättare för en kreditgivare för att få en relevant helhetsbild över hur den totala lånebilden för hur situationen för den enskilde som vill teckna ett lån ser ut. Man jämför exempelvis med vårt västra  grannland Norge där det idag finns tre licensierade företag vilka samtliga av kreditupplysningsföretagen och kreditgivarna måste rapportera till. Finansinspektionen har fått gott stöd för sitt förslag av organisationer och statliga verk som exempelvis Finansbolagens förening,  Svenska Bankföreningen, Kronofogden och Konsumentverket. 

Rapporten tar även upp viktiga ämnen som osund kreditgivning, rådgivning och försäljning av produkter till konsumenter utanför den målgrupp som produkten var tänkt att riktas till, samt ämnet skadereglering när det gäller hemförsäkringar. Alla dessa ämnesområden är viktiga att Finansinspektionen lyfter och något vi på Ferratum välkomnar. Lån ska inte tas under icke ansvarsfulla förhållanden, lånet ska betalas tillbaka och det är mycket viktigt att den som tar ett lån noga tänker igenom vilka de faktiska kostnaderna blir. Självklart har också kreditgivaren ett viktigt ansvar. erbjuder krediter ett stort ansvar. Kredit ska endast lämnas om kreditinstitutet gör den sammanlagda bedömningen att den enskilde konsumenten har förutsättningar att fullgöra sitt åtagande i det aktuella kreditavtalet.

 

Ansvarstagande både på mikro- och makronivå

Ansvarstagande är viktigt både för konsumenter och banker och det är viktigt med regelverk inom den finansiella sektorn, både på mikronivå och det makroekonomiska planet. Efter finanskrisen 2008 – 2009 togs ett regelverk fram som reglerades i Basel II – regelverket, vilket i uppdaterad version går under beteckningen Basel III. Det är ett regelverk som gäller för banker och som bland annat reglerar likviditets- och kapitalkrav. Syftet med Basel-regelverket är att möjliggöra en situation där bankerna tydligare kan klara av kreditförluster och därmed minimera risken för kommande kriser. 2013 började Basel III fasas in – det består av flera olika delar och regelverket var på plats i december 2019. Hela samhället är beroende av att den finansiella sektorn fungerar på ett sunt sätt – på alla nivåer. Det handlar om transparens, ansvarstagande och investeringsvilja i framtiden – på alla nivåer.

Att låna pengar är något allt fler gör och det finns förstås många positiva aspekter av det, något som självfallet är viktigt att beakta i detta sammanhang. Lån möjliggör konsumtion för att människor ska kunna planera och strukturera sitt liv i en önskad riktning. Det kan handla om studielån och bostadslån för att göra en viktig investering i framtiden, i en önskad utbildning eller bostad. Lån till andra saker, exempelvis för att investera i nödvändig hushållsutrustning eller liknande är också vanligt. Vi på Ferratum finns här för dig och svarar gärna på frågor om våra låneerbjudanden. Självklart är det du som avgör vad du väljer att låna pengar till, men våra professionella rådgivare lyssnar gärna på dina funderingar för att kunna guida dig rätt och lägga upp ett erbjudande som passar just dina förutsättningar. Ekonomi är både att våga satsa och att ”se om sitt hus”, och det är ytterst individuellt vad man vill satsa på. Men ansvar för framtiden är själva grundbulten i ekonomin, oavsett om man rör sig på det makro- eller mikroekonomiska planet.

Ekonomi- och låneskolan

Att visa ansvarstagande om sina tillgångar är inte enbart att tänka på ekonomin här och nu eller för ett år framöver. Det handlar också om att våga tänka på de där oundvikliga sakerna som kommer att hända en dag i framtiden.  

I Ferratums ekonomi- och låneskola kommer vi nu i några inlägg framöver att ta upp ett ämne som kanske ibland känns lite obehagligt att tänka på, men som är viktigt att den som vill vara ekonomiskt insatt se till att ha kunskap i: arv och testamente. Vad vill just du ska hända med dina tillgångar vid din bortgång? Det är värt att skänka en tanke åt det även om den tanken kan kännas svår att ta in just nu. I Sverige regleras arvsrätten idag i lagen i det som kallas för Ärvdabalken. Kvinnor har sedan 1845 samma arvsrätt som män och barns arvsrätt är mycket stark i den svenska lagstiftningen.

 

Undvik att dina anhöriga hamnar i en arvstvist

Även om man varit nära vänner och kommit bra överens tidigare, innan en arvssituation uppstår i en familj, är det inte alls ovanligt att det uppstår konflikter i samband med arv. För att undvika att ens efterlevande hamnar i en sådan svår och ansträngande situation är det noga att själv ha dokumenterat till eftervärlden vad man vill ska hända med ens tillgångar. Det är viktigt att själv ha kunskap om vad lagen säger och hur man ska göra för att uttrycka sin vilja tydligt. En jurist är förstås det bästa att kontakta för mer detaljerad rådgivning men här tar vi upp de mest elementära momenten som kan vara bra att känna till.

Arvstvister kan bli långa, såriga – och dyra. Det finns många kända fall genom historien. De två kanske mer välkända arvstvisterna som figurerat i pressen är arvet efter finansmannen Jan Stenbeck och författaren Stig Larsson. Även om de flesta av oss inte lever ett så publikt liv att våra efterlevande en dag riskerar att hamna i media så är det ändå bra att tänka igenom noga och vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att bespara de efterlevande en besvärlig situation. Det kan också vara bra att tänka på, om man själv befinner sig i en situation där ett arv ska delas upp, att hålla sig själv saklig i frågan och inte blanda ihop känslor, sorg och sin egen vilja. Saklighet och tydlighet är ledord att beakta i en sån situation. Att förstöra familjerelationer på grund av en arvstvist är inte att rekommendera och det bästa är naturligtvis att samtliga inblandade i ett arvskifte i någon mån man känna att de kan acceptera hur arvet i slutänden faktiskt faller ut.

 

De olika arvsklasserna

Lagen reglerar vem det är som ärver och vilka som i juridisk mening också saknar rätt att göra det. De som skulle kunna ha rätt att ärva delas in i tre så kallade arvsklasser, tre grupper. Saknas arvingar i den första arvsklassen går man vidare till nästa och finns ingen där vidare ytterligare en arvsklass. En make eller maka är den som ärver före alla andra arvsklasser – dock inte om den avlidne har barn (oavsett ålder) från ett tidigare förhållande. Ett barn från ett tidigare förhållande kallas i lagens mening för ett särkullbarn.

  • Till den första arvsklassen räknas i följande ordning den avlidnes egna barn eller barnbarn (om inte barn finns i livet längre)
  • I den andra arvsklassen ingår i följande ordning: Föräldrar (ett så kallat ”bakarv” om föräldrar överlevt sina barn), syskon och syskonbarn
  • I den tredje arvsklassen ingår i följande ordning mor och farföräldrar, mostrar och fastrar
  • Den fjärde arvsklassen innebär att inte någon av ovanstående grupper existerar och då går den avlidnes tillgångar till Allmänna arvsfonden.

Kusiner ärver inte av varandra sedan 1928, inte heller de som är sambos i juridisk mening. Om man vill uttrycka sin önskan vad som ska hända med ens tillgångar är en bra sak att upprätta ett testamente. Se dock till att ta juridisk hjälp för detta, det är välinvesterade pengar eftersom juridiken i sig kan vara en ytterst komplicerad snårskog.

 

https://finansinspektionen.se/

https://www.arvsrätt.nu/ 

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: