Svenskar spenderar minst I norden I sommar

08.07.2021#Generell

TOLFTE UPPLAGAN AV FERRATUMS INTERNATIONELLA UNDERSÖKNING OM KONSUMTIONSBETEENDE OCH COVID-19 RELATERADE FRÅGOR ANGÅENDE KONSUMTION OCH ÅRETS FINANSIELLA PLANER.

Nu har resultaten kommit från Ferratum Groups sommarbarometer™ 2020 – Covid-19 utgåvan, vilket blir den 12:e i raden av lyckade undersökningar. Nära 15 000 hushåll deltog i den internationella halvårsundersökningen som tittade på sommarens konsumtionsbeteenden i 11 länder världen över, inklusive Sverige och våra nordiska grannar. Informationen behandlade pandemin Covid-19 och hur den påverkat respondenternas liv och konsumtion. Vad hade de spenderat mest pengar på under isoleringen? Och hur ser deras planer ut inför de kommande månaderna? Hur hade de hanterat sin ekonomi? Vi ställde även frågor om e-handel, om vilken betalmetod de föredrog och vad som kunde kännas mest skrämmande i samband med Covid-19.

Läs resultatet av barometern för 11 länder här http://www.ferratumbarometer.com/se.

Svenskar håller hårdast i pengarna

Årets resultat visar att 66 % av respondenterna kommer att spendera mindre pengar under sommarledigheten i jämförelse med samma period förra året. Endast 8 % angav att de skulle spendera lika mycket, eller mer än vad de gjorde förra sommaren. Resultaten visar att mer än 50 % av respondenterna har påverkats av den globala pandemin och ställt in sina sommarplaner. 25 % har av bokat en internationell resa och 15 % har ställt in sina planer på att köpa en bil det här året. 10 % hade planer på att köpa nytt hus, men föredrar nu att skjuta upp sina planer och fokusera på besparingar i stället för stora utgifter. Bland de nordiska länderna sticker Sverige ut som det land där flest anger att de kommer spendera mindre pengar än förra sommaren. Två av tre svenskar (64%) kommer att spendera mindre i år än föregående sommar, medan endast hälften av finländare och danskar kommer att dra ner på sommarbudgeten (60 % av norrmän kommer att spendera mindre i sommar).

Orsakerna till inställda planer kan bero på att 13 % av respondenterna förlorat sina jobb och för tillfället går arbetslösa på grund av uppsägningar relaterade till Covid-19. En av fem respondenter uppger också att de fått en tillfällig löneminskning. Undersökningen visar däremot att 58 % av respondenterna har tur och påverkas inte ekonomiskt av pandemin, de har fortfarande kvar sina jobb och samma lön som innan Covid-19.

Att hålla ett socialt avstånd har fört oss närmare varandra

Fysiskt är vi kanske åtskilda, men Covid-19 har fört oss närmare varandra. Distansarbete kan bidra till att bygga starkare relationer. Ferratums internationella undersökning visar att coronapandemin påverkat oss olika. Ibland har den fått oss att utveckla nya intressen, leva hälsosammare, lärt oss att bättre hantera vår ekonomi, att uppskatta livets små värden, och den förde oss närmare våra familjer och de vi håller av som mest.

Under de senaste månaderna var tv-tittandet respondenternas främsta aktivitet (15 %). Videosamtal och telefonsamtal till vänner och familj var den populäraste aktiviteten efter tv-tittandet (13 %). För de som fick, gällde utomhusaktiviteter eller motion (11 %) tillsammans med Netflix eller någon annan streamingtjänst (10 %). I Sverige var den vanligaste aktiviteten att kolla streamingtjänster (61 %).

Människor är sociala djur och ändå har vi tvingats till isolering. Gissa vad vi saknat mest och vad som ligger högst upp på att göra-listorna efter isoleringen? Det som står högst upp på listan är: Besöka familjen (18 %) och träffa nära och kära (16 %). Människor längtar även efter att gå ut, äta på restaurang, eller ta en drink på en uteservering eller i en bar. Utlandsresor, havet, sociala och kulturella aktiviteter (bio, teater, konserter) och inrikesresor är också något som många längtar efter när de får tillgång till dessa aktiviteter igen. Längst ner i tabellen med endast 3 % hamnar ”kontoret”, respondenterna tycks inte ha saknat kontorslivet särskilt mycket. Det kan bero på att de lärt sig att arbeta hemifrån, eller för att de längtar efter en vanlig sommarsemester och att gå tillbaka till livet som det såg ut före Covid-19.

De stora spenderarna 2020

I fråga om vem som spenderar mest 2020 blir det Bulgarien där det spenderas upp till 86 % av månadsinkomsten under sommaren, därefter kommer Kroatien med 72 %, Lettland med 50 % och Rumänien med 49 % av månadsinkomsten på sommarplaner. Längst ner i tabellen hamnar de nordiska länderna som spenderar omkring 30 % av månadsinkomsten på sommaraktiviteter. (Sverige 31 % och Danmark 29 %).

- Generellt sett verkar vi i Sverige vara mindre bekymrade över påverkan av Covid-19 på vårt yrkesliv. Detta verkar ha samband med insikten om att vår månadsinkomst inte har påverkats lika mycket som i andra länder, 56% uppger att deras inkomst inte har påverkats av Covid-19, Trots detta planerar vi att spendera mindre under sommarmånaderna jämfört med de andra medverkande länderna. Vi har sagt att vi kommer spendera 31% av den relativa månadsinkomsten under sommaren, säger Antti Kumpulainen, VD för Ferratum.

Spendera mindre, spara mer

28 % av respondenterna från 11 olika länder skulle spendera max 200 euro de kommande sommarmånaderna, 12 % skulle spendera omkring 1300 euro, och endast 9 % skulle spendera över 2000 euro.

45 % av respondenterna vill täcka årets sommarutgifter med sina besparingar, och 31 % vill täcka dem med ett Ferratum-lån. 35 % hade inte tagit något lån den senaste tiden eftersom de inte behövde pengar. 25 % behövde ekonomisk hjälp men ville inte ta något Ferratum-lån eftersom de var rädda att de inte skulle kunna betala tillbaka. En av fem hade spenderat mindre pengar än vanligt eftersom de stannat hemma under isoleringen.

Den största utgiften under Covid-19 och dess isolering

På frågan om vad man spenderat mest pengar på de senaste månaderna, angav mer än hälften (52 %) livsmedel, följt av husgeråd / möbler (13 %), kläder och skor (12 %) samt vård och hälsoprodukter (10 %). Många har även stöttat lokala företag och valt att beställa mat från sina favoritrestauranger (7 %).

En del länder har skiftat dramatiskt i jämförelse med tidigare år. Norge höll exempelvis en riktigt hög spenderingsnivå med högst andel spenderade pengar (i förhållande till disponibel hushållsinkomst) under 2019 på 68 %. Med årets resultat kom Norge på 10:e plats då endast 36 % av den disponibla hushållsinkomsten kommer att användas till sommarsemester under 2020.

Framtiden är digital! Kontanter blir allt ovanligare, online-betalningar ökar

Mer än hälften (52 %) av respondenterna föredrar online-betalningar, 25 % betalar fortfarande kontant och övriga 25 % väljer banktransfer när de beställer online. De mest digitaliserade länderna vad gäller online-betalningar är Norge (86 %), Australien (79 %) och Danmark hack i häl (77 %). Längst ner i tabellen finner vi Finland (28 %) och Bulgarien (27 %), Finland föredrar banköverföring (52 %) och Bulgarien är mer traditionellt och föredrar kontantbetalning (71 %).

Online- kontra gatushopping

68 % av respondenterna föredrar fortfarande shopping i fysiska butiker framför online shopping. Det här ser annorlunda ut från tidigare år och anledningen är enkel: människor har saknat att gå ut och shoppa. Efter de senaste månadernas isolering har allt inhandlats online.

Över halva svenska folket föredrar fortfarande att shoppa online (62 %) medan majoriteten av de andra länderna vill fortsätta att shoppa i fysiska butiker, så snart de får lov att göra det igen.

De största sommarspenderarna 2020

Respondenterna från alla 11 länder kommer att spendera mest pengar på följande tre aktiviteter: livsmedel (23 % av sin budget), möblering (11 %), saker till barnen (10 %) och inrikesresor (10 %).

Alla länder angav livsmedel som den största utgiften, endast Estland angav inrikesresor som största utgift (17 %).

- Trots att inrikesresor hamnar på andra plats med 13% och sociala aktiviteter på 10% så är det dessutom intressant att 27% av oss har utvecklat nya intressen och hälsosamma vanor under denna period. Om denna undersökning säger något om svenskarnas investeringsplaner så är det att vi verkar villiga att undvika resor och fortsätta utveckla de nya fritidsintressen och hälsosamma vanor som vi funnit under denna tid, säger Antti Kumpulainen.

Hur har Ferratum Group utfört sin sommarbarometer 2020 om Covid-19?
  • Undersökningen utfördes av Ferratum Group genom undersökning av sina aktiva kunder i 11 olika länder via en webb-enkät med ett standardiserat frågeformulär. Inkomst anges i lokal valuta och den relativa sommarkonsumtionen beräknas med proportion till familjens disponibla månadsinkomst i varje land. 
  • Nära 15 000  hushåll deltog i undersökningen. Respondenterna var mellan 18 och 61 år gamla. 57 % av deltagarna var kvinnor. Medel inkomsten för de deltagande hushållen låg mellan 827 - 3672 euro. Storleken på respondenternas hushåll var i genomsnitt 3.5 personer.
  • Utöver demografiska faktorer, fick respondenterna frågor om deras disponibla månadsinkomst, hur coronaviruset och den globala pandemin förändrat deras liv och konsumtionsbeteende, vad de spenderat pengar på under isoleringen, hur deras konsumtionsplaner ser ut inför de kommande månaderna och vad de är mest rädda för i förhållande till Covid-19.

Om Ferratum Group:

Ferratum Group är en internationell leverantör av mobila banktjänster och lån till konsumenter och småföretag som delas ut och hanteras via mobila enheter.  Ferratum grundades 2005 med huvudkontor i Helsingfors, Finland och har växt snabbt. I dag finns de verksamma i 20 länder över Europa, Afrika, Syd- och Nordamerika, Australien och Asien.

Som pionjär i digitala och mobila teknologier inom finansservice, står Ferratum på den digitala bankrevolutionens framkant. Ferratum har ungefär 680 000 aktiva kunder med ett öppnat mobil-bankkonto eller ett aktivt lån under det senaste året (räknat från mars 2020).

Ferratum Group ingår i Frankfurtbörsens Prime Standard-segment (börssymbol FRU).  För mer information, besök ferratumgroup.com.

Sorry, there are errors on the page: