Resultat av sommarbarometern 2021

08.07.2021#Generell

HUR SER LIVET EFTER COVID-19 UT? 10 000 PERSONER ÖVER HELA VÄRLDEN DELADE SIN NYA VARDAG I DEN FJORTONDE FERRATUM-BAROMETERN

Resultaten från Ferratum Group Sommarbarometern™ 2021 är här och markerar det framgångsrika genomförandet av vår fjortonde undersökning i rad. Nästan 10 000 hushåll deltog i den internationella halvårsundersökningen, som tittade på sommarens konsumtionsbeteenden i tolv olika länder. Många insiktsfulla detaljer kom fram om sommarplanering, livet efter covid-19, vem som kan resa igen och vem som vill fortsätta arbeta hemifrån.

Du kan se hela resultatet här

ÅTERGÅNG TILL EN NY SLAGS VARDAG

Minskningen av planerade utgifter som vi såg förra året har nu vänt och 48 % av respondenterna planerar att spendera lika mycket i sommar som förra året medan 14 % överväger att spendera mer. De genomsnittliga planerade utgifterna har ökat från 802 € förra året till 958 € i år.

Arbetsförhållanden har stabiliserats jämfört med förra året – 72 % av respondenterna säger att de fortfarande är anställda utan minskad lön – så det ser ut som om vi är på väg tillbaka till en ny slags vardag. Den disponibla inkomsten per hushåll har också ökat i alla länder jämfört med 2020, framför allt i Bulgarien, Kroatien och Rumänien.

Resultaten visar att många ser fram emot att återvända till kontoret och mer än hälften av respondenterna vill inte fortsätta arbeta hemifrån när pandemin är över. Människor har börjat vänja sig vid att covid-19 är en del av deras liv och rädslan för en annan våg är mindre än förra året. Sociala sammankomster såsom att träffa familj och vänner toppar fortfarande listan över de aktiviteter som människor saknar allra mest. När det gäller hemarbete är den största utmaningen i praktiskt taget alla länder bristen på privatliv när man bor, studerar och arbetar hemma (34 % av respondenterna).

Trots att många fortfarande inte är vaccinerade ser en stor andel fram emot att få vaccinet i år. De mest aktiva länderna inom vaccination tycks vara Finland, Sverige, Norge och Rumänien medan de minst aktiva är Bulgarien och Australien.

Precis som föregående år så drar vi 3 lyckliga vinnare som skrivit fina motiveringar när de slutfört undersökningen. Årts vinnare är:

1:a pris, en iPhone 12, gick till Magnus i Alstermo 

2:a pris, ett superpresentkort värde 1500 kr, gick till Patrik från Södertälje 

3:e pris, ett superpresentkort värde 1000 kr, gick till Serin från Alvhem 

Tack till alla som deltog i årets Sommarbarometer.

mvh

Ferratum Sverige

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: