Hur mycket vet svenska konsumenter om lån?

15.02.2021#Generell

Det undrade vi med.

Därför gav vi Sifo i uppdrag att undersöka hur svenska konsumenters kunskap om lån ser ut. Resultatet visar att även om kunskapsnivån är hög, så finns fortfarande viss förbättringspotential.

Det visar sig nämligen att det finns en obalans mellan hur mycket konsumenter tror sig veta om lån, och hur kunskapen ser ut i verkligheten. 76 procent av de tillfrågade hävdar exempelvis att deras kunskaper om lån är goda eller mycket goda – men enbart 61 procent uppger att de vet vilka förutsättningar som skulle gälla om de tog ett lån utan säkerhet. 67 procent anger att de känner till vad ett blancolån innebär.

I tider av högkonjunktur och rekordlåga räntor är frågan om lån aktuell för många konsumenter, då många vill ta tillfället i akt och uppfylla drömmar. Men för att få en så bra upplevelse som möjligt är det viktigt att läsa på – större kunskap ger smartare beslut. Det ser vi också i undersökningen: de som anger att de har sämre kunskaper är också de som känner mest stress över sina lån. Ingen ska behöva känna sig stressad över ett lån, speciellt inte om det beror på okunskap. Genom att få upp kunskapsnivån kan man på så sätt få ner stressnivån.

Vad är då ett blancolån?

Ett blancolån är ett lån man som privatperson kan ta där ingen säkerhet behövs, exempelvis en fastighet. Blancolån handlar om relativt lite pengar som man kan använda till exempelvis konsumtion, ta körkort eller göra mindre investeringar i bostaden.

Läs mer här.

 

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: