Vad är effektiv ränta?

Den siffra du ska titta på för att jämföra olika lån är den totala lånekostnaden, som visar vad du faktiskt betalar för ditt lån.