Vad är effektiv ränta?

Den siffra du ska titta på för att jämföra olika lån är den totala lånekostnaden, som visar vad du faktiskt betalar för ditt lån.

Den effektiva räntan är ofta en hög siffra, som inte motsvarar den kostnad Ferratum tar ut för ditt lån.  Den siffra du ska titta på för att jämföra olika lån är den totala lånekostnaden, som visar vad du faktiskt betalar för ditt lån. Vår årsränta är olika för olika lån och varierar mellan 172 – 480 %. Den effektiva räntan beräknas på ett helt annat sätt, och vi måste enlig lag visa den för att du som konsument ska kunna jämföra olika lån.

Vet du vad effektiv ränta betyder?

Enligt en undersökning utförd under 2007 har 66 % av sveriges befolkning svårt att förstå vad den effektiva räntan innebär1. Vad innebär den då? Den effektiva räntan beräknar den totala räntekostnaden uttryckt i procent för ett lån som löper på ett år. Om ett lån inte löper på ett år, måste enligt lag den effektiva räntan räknas ut som att du förnyar lånet vid varje betalningstillfälle utan att betala av den upplupna räntan. Du skulle då alltså ta ett lån för kunna betala av lånet plus den tidigare upplupna räntan. Diagrammet nedan visar hur räntan ökar för varje gång en återbetalning ska ske och vid vilken tidpunkt den effektiva räntan återspeglar kostnaden.

 

 

Se vad andra tjänster kostar på ett år

Föreställ dig att alla andra korta tjänster användes över ett år. Vad skulle kostnaden bli? Tabellen nedan illustrerar just det.
- Jag skulle vilja boka ett flyg mellan Stockholm och Malmö på fredag.
- Okej, det kostar 4.380.000 kr... Om året.

 

 

Man tittar inte på årskostnaden när man jämför flygresor, biobiljetter eller hotellnätter, eftersom de är kortsiktiga tjänster. Våra lån är lite som en taxi; en säker, smidig och transparent tjänst. Du skulle inte använda en för att ta dig fram varje dag, eftersom det finns billigare sätt att ta sig från plats A till B. Men ibland räcker inte de mer långsamma alternativen och då kan Ferratum hjälpa dig att lösa dina kortsiktiga penningbehov. När du åker taxi frågar du inte vad tjänsten kostar över ett helår. Därför ska du alltid titta på den totala kreditkostnaden när du jämför vilket lån du ska ta. Den visar exakt vad det kommer kosta dig att ta det här lånet.

Hur den effektiva räntan räknas ut

Uträkningen för den effektiva räntan är komplicerad och lärs ut på matematikkurser på högeskolenivå. 

Det är lätt att tro att ju högre effektiv ränta, desto högre kostnad. Men så är inte fallet. Effektiv ränta styrs av två saker, månatlig betalning (som i sin tur styrs av nominell årsränta, lånebelopp och antalet återbetalningsperioder, läs mer här) och antalet återbetalningstillfällen under ett år.

Ju högre årsränta och fler betalningstillfällen, desto högre effektiv ränta. Det betyder att det av våra lån som kostar minst, 500 kronor på 15 dagar, har högst effektiv ränta. Ekvationen för den effektiva räntan är allt annan är enkel och lärs ut i matematikkurser på högskolenivå.

 

Effektiv RÄnta

 

Enkelt sagt är den effektiva räntan internräntan för en serie inbetalningar, d.v.s. den ränta som varje inbetalning måste diskonteras med för att inbetalningarna ska bli lika stora som låneutbetalningen. Det stora tecknet, sigma, innan bråket står för "summa" och betyder att man lägger ihop ett antal uträkningar. Talet under summatecknet betecknar vilket tal t, som är det första att läggas till i tidsordningen, i det här fallet 1, då vi vill börja med den första betalningar. Det sista att läggas till i summan är t=n där n betecknar antalet betalningar. Analogt följer att:

 

Analogt fäljer att

 

Det vill säga, lånesumman minus summan av de månatliga betalningarna diskonterade med den effektiva räntan, ska bli lika med noll.

Vad är då tid mellan aktuell aktuell betalning och utbetalning av lånet? Det är tiden uttryckt i delar av år mellan det datum som lånet var utbetalt och den dag som den aktuella betalningen ska vara mottagaren till handa.

 

Aktuella betalning

 

Att räkna ut den effektiva räntan analytiskt (med papper, penna och miniräknare) är ofta ej möjligt, utan man måste antingen lösa det grafiskt eller med numeriska metoder. Det vanligaste sättet är att man låter ett kalkylprogram räkna ut räntan, t.ex. Microsoft Excel. 

Exempel - Låna 6.000 kronor

Nedan följer en uträkning av den effektiva räntan för ett lån på 6.000 kronor med löptid på 90 dagar med 3 återbetalningar.

 

Nu känner man alltså till de olika återbetalningstiderna, man vet också att den månatliga betalningen är 2.600 kronor, och man kan således sätta in de kända talen i ekvationen.

 

 

Med hjälp av ett kalkylprogram finnes sedan att

 

 

 

Sorry, there are errors on the page: