Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan är ofta en hög siffra, som inte motsvarar den kostnad Ferratum tar ut för ditt lån.  Den siffra du ska titta på för att jämföra olika lån är den totala lånekostnaden, som visar vad du faktiskt betalar för ditt lån. Ferratum tar betalt under 1 % i ränta per dag för alla lån utom 500 kronor och den räntan tas ut för den tid du har lånet – mellan 30 till 90 dagar. Vår årsränta är olika för olika lån och varierar mellan 172 – 480 %. Den effektiva räntan beräknas på ett helt annat sätt, och vi måste enlig lag visa den för att du som konsument ska kunna jämföra olika lån

Vet du vad effektiv ränta betyder?

Enligt en undersökning utförd under 2007 har 66 % av sveriges befolkning svårt att förstå vad den effektiva räntan innebär1. Vad innebär den då? Den effektiva räntan beräknar den totala räntekostnaden uttryckt i procent för ett lån som löper på ett år. Om ett lån inte löper på ett år, måste enligt lag den effektiva räntan räknas ut som att du förnyar lånet vid varje betalningstillfälle utan att betala av den upplupna räntan. Du skulle då alltså ta ett lån för kunna betala av lånet plus den tidigare upplupna räntan. Diagrammet nedan visar hur räntan ökar för varje gång en återbetalning ska ske och vid vilken tidpunkt den effektiva räntan återspeglar kostnaden.

Se vad andra tjänster kostar på ett år

Föreställ dig att alla andra korta tjänster användes över ett år. Vad skulle kostnaden bli? Tabellen nedan illustrerar just det.
- Jag skulle vilja boka ett flyg mellan Stockholm och Malmö på fredag.
- Okej, det kostar 4.380.000 kr... Om året.

Man tittar inte på årskostnaden när man jämför flygresor, biobiljetter eller hotellnätter, eftersom de är kortsiktiga tjänster. Våra lån är lite som en taxi; en säker, smidig och transparent tjänst. Du skulle inte använda en för att ta dig fram varje dag, eftersom det finns billigare sätt att ta sig från plats A till B. Men ibland räcker inte de mer långsamma alternativen och då kan Ferratum hjälpa dig att lösa dina kortsiktiga penningbehov. När du åker taxi frågar du inte vad tjänsten kostar över ett helår. Därför ska du alltid titta på den totala kreditkostnaden när du jämför vilket lån du ska ta. Den visar exakt vad det kommer kosta dig att ta det här lånet.

Hur den effektiva räntan räknas ut

Uträkningen för den effektiva räntan är komplicerad och lärs ut på matematikkurser på högeskolenivå. Vi visar dock gärna hur den räknas med ett exempel. Läs vidare här.