Månatlig betalning

Hur återbetalningsbeloppet räknas ut Våra lån återbetalas som en annuitet, vilket medför att storleken på återbetalningen är lika stor för samtliga återbetalningsperioder.

Se nedan i exemplet hur betalningen räknas för ut ett lån på 6.000 kronor på 90 dagar.