Månatlig betalning.

Hur återbetalningsbeloppet räknas ut Våra lån återbetalas som en annuitet, vilket medför att storleken på återbetalningen är lika stor för samtliga återbetalningsperioder.

 

 

Se nedan i exemplet hur betalningen räknas för ut ett lån på 6.000 kronor på 90 dagar.

 

Sorry, there are errors on the page: