Vi behöver en sunt fungerande kreditmarknad med ett brett utbud

10.06.2021#Generell

Kreditmarknaderna lär av historien

Förr i tiden fanns en uppfattning om att blancolån enbart var något negativt och som det var lite ”ofint” att ta. Dessbättre har bland annat internets framväxt bidragit till att förståelsen och kunskapen om behovet av blancolån och en generell mångfald på kreditmarknaden ökat. Det är bra att det finns många olika alternativ på kreditmarknaden, de behövs för att hålla konsumtionen uppe – något som är viktigt inte minst i tider där samhällets ekonomi riskerar att falla, på grund av att det finns färre som handlar.

Själva ordet kredit kommer från latinets ”credere”, det vill säga ”att tro”. I det här sammanhanget handlar det om att den som lämnar en kredit eller lån som vi säger till vardags, så har den som lånar ut också förtroende för att den som får lånet en dag också kommer att kunna betala tillbaka det. Att förmedla krediter/lån är något långivaren gör på kreditmarknaden och det är där avtalen mellan långivare och låntagare ingås. Den del av kreditmarknaden som handlar om långsiktig finansiering brukar kallas för kapitalmarknaden och den del som handlar om mer kortsiktiga krediter brukar kallas för penningmarknaden. Gränsen där emellan är flytande och det finns krediter som löper på lång sikt i praktiken men som förnyas regelbundet och får då statusen som kortsiktiga krediter.

Det är viktigt med en bredd av alternativ på kreditmarknaden, både för staten, företagen och den enskilda konsumenten. Krediter kan behövas i olika situationer för att hålla ekonomin igång. Gemensamt för krediter oavsett om det handlar om en stat eller en enskild person som lånar pengar, är att de lånade pengarna en dag ska kunna betalas tillbaka. Därmed finns det inte ”finare” eller ”mindre fina” lån. Det viktigaste är återbetalningsförmågan.

Kreditmarknader har funnits mycket länge i mänsklighetens historia och olika ekonomiska skeenden har också lett till att regelverken som omfattar kreditmarknaderna har förändrats. Det är bra eftersom en sund och fungerande samhällsekonomi måste vara dynamisk, kunna lära av historien och följa med sin tid. Dagens regelverk på finansmarknaderna har formats mycket i ljuset av den finanskris som ägde rum 2008 och som påverkade ekonomier i hela världen. I en globaliserad ekonomi är vi mycket beroende av varandra. Finanskrisen 2008 inleddes med att den anrika investmentbanken i USA Lehman Brothers gick i konkurs. Bakgrunden till detta var en mycket dåligt fungerande bolånemarknad i USA. Många som egentligen inte hade råd att låna pengar hade tagit huslån på felaktiga grunder, lån som de sen inte klarade av att betala tillbaka. Deras lån hade därefter paketerats om och sålts vidare fram till dess att allt rasade och krisen var ett faktum. Så började huspriserna falla och ingen visste man inte vem i det stora finansiella systemet som satt på riskerna. Detta ledde till full panik på marknaden. Det fanns många banker som hade köpt upp de dåliga lånen. Initialt ledde finanskrisen till att börser rasade, finansmarknaderna kyldes ner kraftigt och arbetslösheten steg över hela världen. I Sverige rasade Stockholmsbörsen rasade nästan sextio procent på ett år. Den svenska kronan tappade cirka fyrtio procent i värde från 2008 till mars 2009. Räntan rusade i taket, och bankerna fick stora problem till finansiering. 

Blancolån – banken tar risken och litar på att du kan betala tillbaka

En del typer av lån betalas ut till kreditgivaren med en garant, en säkerhet för att du ska kunna betala tillbaka lånet. Till exempel går det inte idag att låna till hela priset av en bostad, en kontantinsats behövs. Ett lån med inteckning/nån typ av säkerhet kallas för hypotekslån. För sådana lån är risken för den som lånar ut pengar lägre och det påverkar räntan som också blir något lägre än för ett lån utan säkerhet. Ett lån utan säkerhet för de banker som lånar ut pengarna är ett förtroende från bankens sida. Den typen av lån kallas blancolån men också ibland även för privatlån. Banken visar förtroende för att låntagaren kommer kunna betala tillbaka lånet. Det innebär också att det är den som lånar pengarna, inte kreditgivaren, som helt bestämmer vad pengarna ska gå till. Låntagaren behöver inte ange syfte med lånet eller har kravet på sig att något behöver sättas i pant. Det är alltså ett stort förtroende från bankens sida att betala ut ett blancolån eftersom säkerheten saknas. Detta är anledningen till att den effektiva räntan på ett blancolån normalt är högre än för exempelvis ett bostadslån. För den som tar ett blancolån handlar det många gånger om att kunna fullfölja några för individen viktiga drömmar, kanske genom att köpa en båt, göra sitt livs resa eller genomföra den väldigt speciella familjehögtiden i sitt liv.

 

Uppdaterade Basel-regelverk, en konsekvens av lärdomarna från finanskrisen 2008

Finanskrisen 2008-2009 visade tydligt att de regelverk som gäller för banker (Basel II) inte var tillräckligt omfattande för att kunna hålla emot finansiella kriser och istället kunna bygga en sunt fungerande kreditmarknad. Under finanskrisen 2008/2009 blev det tydligt att gällande regelverk för banker (Basel II) inte var tillräckligt omfattande för att motverka finansiella kriser. Istället behövdes uppdaterade regelverk för att säkerställa att bankerna skulle kunna klara av kreditförluster och på så sätt minska risken för nya finansiella kriser. Resultatet blev det uppdaterade regelverket Basel III. Idag behöver bankerna ha mer kapital och en ny beräkningsmodell har införts för att minimera bankernas risk att underskatta det egna kapitalbehovet. Basel III-överenskommelsen blev färdig 2017 och planen är att den ska vara helt införd 1 januari 2027. Minimikapitalkravet på svenska banker kommer sannolikt att öka från hur det ser ut idag men även fortsättningsvis så kommer de svenska bankernas totala kapitalkrav att fortsätta bestämmas av Finansinspektionen. EBA, European Banking Authority, är en instans som har till uppgift att säkerställa att bankerna verkligen lever upp till kraven som ställs på dem. EBA är en EU-myndighet med ansvar för finansiell stabilitet. För att sedan säkerställa att bankerna lever upp till de krav som ställs på dem, genomför EBA (European Banking Authority) regelbundna stresstester. Detta gör EBA i egenskap av de är den EU-myndighet som har ansvar för finansiell stabilitet. Under ett stresstest går EBA igenom olika scenarion som kan tänkas hända på marknaden för att kunna se hur bra de olika bankerna skulle kunna klara en ekonomisk nedgång.

 

Ekonomi- och låneskolan

Både banken, men även privatpersoner, behöver en sund och fungerande ekonomi. Det handlar om sunt ekonomiskt tänkande, att inte ta onödiga risker men också att kunna investera i rätt saker vid rätt tillfälle. För att det ska kunna vara möjligt är det egna ansvarstagandet viktigt. Grunden heter planering men också personligt ansvarstagande. På det privatekonomiska planet är det mycket mer praktiskt konkret än man kanske kan tro.

 

Om du inte redan har gjort det, så börja med att se till att ha ordning och reda rent praktiskt på de ställen där du hanterar pengar. Ha inte kvitton, kontanter och kort huller om buller i väskan eller plånboken. Att ha saker och ting i ordning ger dig en självklar respekt för pengars värde. En av USA:s rikaste kvinnor, talkshow-stjärnan och skådespelerskan Oprah Winfrey, har i en av sina talkshows berättat om ett personligt knep hon började med i sin långa väg mot den ekonomiska eliten i USA: Att alltid ha ordning och reda i plånboken. Aldrig skrynklade sedlar utan släta och snyggt ilagda. Samma sak med bankkorten. Det kanske låter simpelt men är en bra beskrivning på att det är så en god ekonomi grundas. Samma sak med räkningar och kvitton: Se till att ha en pärm för alla räkningar, och ha två delar i pärmen, en del för de obetalda och en för de räkningar som är betalade. När du betalat en räkning för du över den under fliken för betalda räkningar i pärmen. Gör samma sak med kvitton, sätt in kvitton på alla inköp i en pärm, och har du swishat som betalning så skriv upp summan. Det finns många bra exempel på människor som börjat med ”två tomma händer” som gör på det sättet, och i slutet av varje år gör ett eget ”årsbokslut”. På så sätt har förmögenheter kunnat byggas upp och framtidsplaner kunna förverkligas. Testa i just din vardag att göra på samma sätt i exempelvis tre månader till att börja med. Det kostar inget att försöka men sannolikt kommer det bidra till än mer stabilitet och ordning i din egen ekonomi.

 

https://gilladinekonomi.se/

https://fhsecon2.weebly.com/oprah-winfrey.html

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: