Internationella Kvinnodagen – visst är den värd att uppmärksammas?!

15.02.2021#Generell

Sedan början av 1900-talet firas den 8 mars Internationella Kvinnodagen på olika sätt runt om i världen. Firandet av internationella kvinnodagen skedde under 1950-talet mest i dåvarande Sovjetunionen och Östeuropa. Firandet av dagen kom dock att sprida sig betydligt bredare och 1980 utnämndes den 8 mars av FN till en officiell internationell kvinnodag.

 

Ett århundrade då det skedde väldigt mycket för kvinnors (och därmed männens) rättigheter

1900-talet blev det århundrade då kvinnans ställning stärktes på olika sätt genom lagstiftning om rösträtten, rätten till sin kropp och många andra sociala reformer. Ser betraktaren enbart till det som skedde i Sverige betydde det till exempel väldigt mycket för kvinnans ställning att kvinnor här ha fått möjlighet till egen inkomst när förskolor, fritidshem och annan samhällsservice byggdes ut.

 

Men alltså, behövs det verkligen en internationell kvinnodag?

Behövs verkligen en Internationell Kvinnodag är en ganska vanligt förekommande invändning som kan höras i samhällsdebatten. Måste det verkligen finnas en särskild dag för att uppmärksamma kvinnors rättigheter? Hur är det då med alla andra dagar på året då? Oavsett vad varje enskild individ egentligen tycker i den frågan är det helt klart så att det finns väldigt mycket att fortsätta arbeta för när det gäller kvinnors rättigheter. Och kvinnors rättigheter är inte på bekostnad på männens – det handlar ju om att kunna dela på uppgifter och ge männen tillträde till uppgifter och arenor, exempelvis barn och hem, som traditionellt tidigare så gott som uteslutande sköttes av kvinnor. Så sent som på 1960-talet i Sverige kunde det uppfattas väldigt pinsamt för en man att gå ut och dra på en barnvagn. Idag är det i stort sett det motsatta – det skulle anses väldigt pinsamt att som man inte vilja gå ut och gå med barnvagnen. Det finns fortfarande många områden där även vi i Sverige kan gör betydligt mer för att minska gapet mellan kvinnors och mäns situation. I grunden handlar det ju om att kvinnor och män är lika mycket värda och det är ju såklart jätteviktigt att både kvinnor och män i Sverige, oavsett var de bor eller är födda, ska kunna känna att de är fria, självständiga individer med rätten att välja vem de ska gifta sig med eller var de ska bo någonstans – för att ta några exempel. Och om man ser ur globalt perspektiv i världen kan inte fattigdomen utrotas så länge det finns  ekonomisk ojämlikhet mellan kvinnor och män. De allra flesta av de människor som i världen lever i fattigdom i världen är kvinnor. De har mindre makt, inflytande och resurser jämfört med många män. Och förändringen måste gå betydligt snabbare. För enligt statistik från Världsekonomiskt forum så  visas det att det kommer ta cirka 217 år att stänga klyftan när det gäller löner och anställningsmöjligheter mellan kvinnor och män,  om vi kommer att fortsätta utvecklingen i samma takt som idag.

 

Mycket finns kvar att göra i Sverige – inte minst när det gäller kvinnors ekonomi

Medlingsinstitutet visar att kvinnors löner 2018 fortfarande skiljde sig från männen, nästan elva procent faktiskt! Om dessutom det sedan skulle tas hänsyn till faktorer som yrke, sektor, utbildningsnivå, arbetstid med mera, är löneskillnaden som inte kan förklaras på annat sätt över fyra procent med en fördel till männen. I den privata sektorn bland tjänstemännen är det tyvärr ännu värre. Den oförklarade löneskillnaden är där nästan sju procent. Detta är faktiskt inte värdigt ett land som på så många olika sätt ändå anser sig vara ett av världens mest jämställda. Alla tjänar på att den klyftan minskar, inte enbart kvinnorna själva utan faktiskt hela landet som helhet. Och det finns många fler områden än den ekonomiska jämställdheten som bör nämnas i sammanhanget: Mäns våld mot kvinnor måste upphöra, jämställd utbildning och hälsa är några andra mycket viktig områden.

Vad kan egentligen göras då?

Det finns massor av saker som kan göras. En sak är förstås att se till att öka den andel av kvinnors som yrkesarbetar. Den som yrkesarbetar får ju dessutom också mer intjänad pension, vilket även påverkar jämlikhetsbalansen mellan kvinnor och män längre fram i livet. Ett sätt att försöka kunna få bukt med oförsvarliga löneskillnader mellan kvinnor och män är att arbetsplatserna kontinuerligt genomför en så kallad lönekartläggning. På så sätt är det betydligt enklare att studera en omotiverad löneklyfta mellan kvinnor och män. Och sen faktiskt kunna göra något åt den på ett mer strukturerat sätt. Det handlar också om att i företagsledningarna se till att få in fler kvinnors i bolagens styrelser. Listan kan göras lång.

 

Lika möjligheter att välja sin framtid!

Ytterst handlar det om att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att forma sin framtid. Statistik visar att en hel del kvinnor stannar i dåliga relationer av ekonomiska skäl. Ferratum är en bank som möjliggör att du, oavsett om du är kvinna eller man, kan förverkliga dina drömmar utan krångel, oavsett vad du väljer att lägga dina pengar på. Det är kanske för at finansiera det där extra till någons födelsedag – eller till inköp av något till dig själv som kan leda till något gott och som kan föra just dig in i den framtid som du drömmer om. Naturligtvis ska varje lån tas under ansvar och omsorg. Ring gärna oss på Ferratum och resonera om du vill veta mer. Vi finns här för dig.

 

Låne- och ekonomiskola: Pensionsavsättningarna – jämlikt i framtiden?

I dagens låne- och ekonomiskola ska vi säga ett par ord om hur viktigt det är att i god tid planera för pensionen. Kanske känns det väldigt avlägset för den som befinner sig långt från pensionsåldern att tänka på nåt sånt. Men det ska börjas i tid. De totala intjänade inkomsterna på ett år ger så kallade pensionsrätter i den allmänna pensionen. Den lägsta inkomsten för intjänande av pensionsrätter i den allmänna pensionen är 20 008 kronor och det så kallade avgiftstaket, det vill säga den högsta inkomst som utgör underlag  för allmän pension, är 538 700 kronor.

Detta årliga belopp från den statliga pensionen samlas som en del i din pensionsavsättning hos pensionsmyndigheten. En viss del, 2,5 procent per år, avsätts av din pensionsgrundande inkomst och andra ersättningar som är skattepliktiga till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna i premiepensionen. Många arbetsgivare har också något som kallas för tjänstepension. Det är en summa som varje månad avsätts av arbetsgivaren för att du ska kunna få lite extra i pension när den dagen kommer. När du anställs är det värt att, oavsett om du är kvinna eller man, ha extra koll på vilket avtal för tjänstepension som just din arbetsgivare avsätter. Det kan i slutänden faktiskt göra rätt stor skillnad i ditt pensionskuvert. Förstås kan du också själv ha ett eget pensionssparande där du själv sparar en viss summa varje månad. Visste du förresten att det går att öka jämställdheten i en familj genom att makarna faktiskt delar på en viss del av pensionen mellan sig? Om det är så att en i familjen tjänar mer, kan den överlåta sin premiepension till den andre partnern. Kanske ett litet steg på pensionskartan men ett betydligt större steg för jämlikheten.

Det är knepigt att sia om hur framtiden kommer att bli för just dig, klart är att du kan styra en hel del av din framtida ekonomi genom att planera redan idag. Ekonomi är alltid en balans mellan att planera framåt men också att våga förstå varför det är viktigt att i ett visst sammanhang också faktiskt våga investera i det som är angeläget just för dig.

https://vilaser.se/21-feministiska-bocker-du-borde-lasa/

https://www.pensionsmyndigheten.se/

 

Du kanske även finner dessa intressanta

Sorry, there are errors on the page: