Generella tävlingsregler vid tävlingar via Ferratum

Tävlingsregler

 

1. Organisatör

Tävlingen arrangeras av Ferratum Bank p.l.c. (hädanefter: "Organisatör").

2. Medverkan

Tävlingen gäller under utsatta datum för specifik tävling kommunicerat via hemsida, e-post eller sms som kommer direkt från Ferratum i Sverige. Inom 1 vecka efter tävlingens slut kommer vinnaren att utses. Tävlingen är öppen för alla som är bosatta i Sverige och är över 18 år gamla. Arrangörens anställda samt deras närmast anhöriga, och andra personer som har yrkesmässig anknytning till administrationen av Ferratum Bank, får inte delta i tävlingen. Vinnaren tillkännages direkt via e-post om inget annat kommuniceras kring en specifik tävling.

3. Vinnaren och vinsten 

Ferratum Bank har rätten att välja vilka bidrag som vinner. En vinnare utses av en jury bestående av medarbetare från Ferratum Bank p.l.c. För att kunna utses till vinnare måste deltagaren:

När du är med i en tävling godkänner du att Ferratum kontaktar dig för att kunna skicka din vinst till dig. Obs. eventuella olämpliga bidrag kommer att raderas. Lämpligheten utvärderas endast av medarbetare från Ferratum Bank p.l.c.

Genom att skicka in ditt bidrag godkänner du dessa tävlingsregler. 

Vinsten kan inte ändras eller överlåtas vad avser innehåll eller omfattning. Om Ferratum Bank efter rimliga ansträngningar, inte har fått tag på en (eller flera) vinnare genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar för att de uppgifter som lämnats är korrekta. Ferratum Bank ansvarar inte för några extra kostnader i samband med vinsten. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Ferratum ansvarar inte för eventuella skador eller borttappande av vinst som eventuellt kan ske i och med postens hantering av paket.

Vid misstanke om manipulation eller fusk förbehåller sig Ferratum Bank rätten att diskvalificera deltagare. Bidrag som är provocerande eller på annat sätt tvivelaktiga, kommer att raderas och de kommer inte att beaktas i tävlingen. Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera användare utan förvarning eller vidare förklaring.

4. Ev. Vinstskatt

Vinnaren ansvarar för eventuella kostnader och/eller skatt som uppkommer till följd av att motta eller använda priset eller att delta i tävlingen. Vinnaren friskriver Arrangören från allt ansvar som orsakats eller påstås ha orsakats genom deltagande i tävlingen eller mottagande av priset. Vinnaren av priset friskriver även Arrangören från allt ansvar avseende efterföljande användning eller eventuella brister i detta samt allt ansvar avseende skada som orsakats eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna tävling eller inlösen eller nyttjande av pris. Denna ansvarsfriskrivning underminerar dock inte konsumenträttigheterna enligt lagen om konsumentskydd. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna överstiger inte värdet av eller beloppet för de vinster som nämns i dessa regler. Genom att delta i tävlingen åtar sig deltagarna att följa dessa tävlingsregler och Arrangörens beslut. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor och Ferratums sekretesspolicy.

Sorry, there are errors on the page: