Nominera den kvinna du tycker förtjänar ett erkännande denna Kvinnodag!

Var med i vår globala kvinnodagskampanj på Facebook och ge den där kvinnan chansen att vinna 2000 EUR.

Är hon inspirerande, driven och orädd?

Nominera någon som du tycker förtjänar ett välbehövligt erkännande denna kvinnodag. Från fantastiska mormor som som alltid finns där för sina barnbarn eller en bästa vän som är överväldigad av att öppna ett framgångsrikt nytt företag. Systern som sätter prioriteringar på is för andra, eller en mamma som frivilligt ställer upp med den lilla fritid hon har för att hjälpa behövande. Kvinnor över hela världen gör otroliga saker.

Gå in på vår Facebooksida och nominera kvinnan som inspirerar dig. Ge henne det erkännande hon förtjänar och låt världen veta vem hon är. Dela en video eller ett foto i kommentarerna på den du tycker kan behöva en hjälpande hand på kvinnodagen. Av alla nomineringar kommer en global vinnare att utses för att få priset på 2000 EUR till sitt bankkonto. Visa ditt stöd och fira henne på kvinnodagen. Kvinna till kvinna.

Du har till den 8 april på dig att nominera och vi tillkännager den globala vinnaren på vår Facebooksida den 15 april.

Vi erkänner kvinnors inverkan över hela världen, vi är Ferratum...

En global finansiell tjänsteleverantör från Norden, vi erbjuder snabba lånelösningar med en enkel och pålitlig process. Var du än är och när du än behöver pengar, så finns vi här.

 

LÄS OM FERRATUM KREDIT

Tävlingsregler

1. Organisatör

Kvinnodags-tävlingen arrangeras av Ferratum Bank p.l.c. (hädanefter: "Organisatör"), en del av Multitude Group och genomförs på flera marknader där vi är verksamma. Vi är en global finansiell tjänsteleverantör född i Norden, och erbjuder snabba lånelösningar med en enkel och pålitlig process.

  • Syftet med kampanjen är att uppmärksamma kvinnor världen över som gör fantastiska saker varje dag som annars går obemärkt förbi, ge dem  välförtjänt beröm och till vinnaren av kampanjen en liten boost för att hjälpa henne att förverkliga sina drömmar. En deltagare kan nominera vilken inspirerande dam som helst som hon/han tycker förtjänar ett erkännande: mormor, mamma, kollega, vän, dotter, syster etc.

2. Medverkan

  • Nomineringarna är begränsade till upp till 2 bidrag per deltagare.

  • Nomineringarna kommer endast att ske på våra lokala marknaders Facebook-sida i det angivna inläggets kommentarsfält. Alla nomineringar måste ha inkommit senast 8 april 2022 kl 22.00.

  • Vi kommer att tillkännage den globala vinnaren av kampanjen den 15 april 2022 på samma Facebook-sidor.

  • Nomineringar i det angivna Facebook-inläggets kommentarsfält kan innehålla antingen en kort video eller ett foto med 1) den nominerade personen ELLER 2) den nominerade personen tillsammans med den som nominerar henne. Fotot eller videon behöver inte vara professionell, utan inspirerande och synlig / av anständig kvalitet. Utöver bilden/videon behövs en kort motivering om varför just den personen blev nominerad, antingen som en del av videon eller som en skriftlig kommentar som skickas tillsammans med videon/fotot.

  • Alla nomineringar måste vara den person som deltar i tävlingens egendom och inte kränka någons immateriella rättigheter eller relaterade rättigheter. Personen som nomineras måste vara medveten om och ge sitt samtycke för att synas på bilden/videon.

  • Allt irrelevant eller stötande innehåll kommer att tas bort.

  • Ferratum har obegränsade globala rättigheter i tidslinje och användning av det inlämnade innehållet, till exempel i kommunikationen av vinnaren av kampanjen på våra sociala mediekanaler.

  • Vi kommer att välja ut en global vinnare bland alla nomineringar, vilket ger den inspirerande damen ett engångspris på 2000 EUR som en överföring till hennes bankkonto. Urvalet kommer att göras av Ferratum, baserat på bidragets inspirerande historia, uppfyllande av kvalificeringskriterierna etc. Observera att eventuella lokala skatter, avgifter eller andra krav måste godkännas och regleras av vinnaren.

3. Vinnaren och vinsten 

Vi kommer att tillkännage den globala vinnaren av kampanjen den 15 april 2022 på samma Facebook-sida. Vinsten är 2000 EUR vilket motsvarar ca 20 000 SEK.

4. Ev. Vinstskatt

Vinnaren ansvarar för eventuella kostnader och/eller skatt som uppkommer till följd av att motta eller använda priset eller att delta i tävlingen. Vinnaren friskriver Arrangören från allt ansvar som orsakats eller påstås ha orsakats genom deltagande i tävlingen eller mottagande av priset. Vinnaren av priset friskriver även Arrangören från allt ansvar avseende efterföljande användning eller eventuella brister i detta samt allt ansvar avseende skada som orsakats eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna tävling eller inlösen eller nyttjande av pris. Denna ansvars-friskrivning underminerar dock inte konsumenträttigheterna enligt lagen om konsumentskydd. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna överstiger inte värdet av eller beloppet för de vinster som nämns i dessa regler. Genom att delta i tävlingen åtar sig deltagarna att följa dessa tävlingsregler och Arrangörens beslut. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor och Ferratums sekretesspolicy.

Nu är det hennes tid at skina!

Sorry, there are errors on the page: