Tack till alla våra kunder!

välgörenhetsmånad
2019-12-05

I början av september avslöjade vi att Ferratum skulle skänka 50 kronor till välgörenhet för varje ny kund under hela september månad. Alla nya kunder fick därmed också rösta på vilket ändamål de ville att pengarna skulle skänkas till. Vinnaren? Rädda Barnen blev valet bland våra kunder.

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Organisationen har funnits sedan 1919, och kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Rädda Barnen använder gåvor där behoven är som störst i Sverige och i världen, och istället för tillfälliga lösningar jobbar Rädda Barnen med att lösa problemen för gott.

Vi behöver tillsammans kraftsamla för att bidra till Rädda Barnens viktiga arbete och öka barns trygghet i världen. Därför drar vi vårt strå till stacken och skänker 65 850 kronor till Rädda Barnen. Det är tack vare er, Ferratums kunder.