Svenska föräldrar är näst sämst i Europa på att lära sina barn om privatekonomi

Undomar och privatekonomi idag.
2015-09-11

Dagens nyheter skrev nyligen en artikel om att lära sina barn om privatekonomi. Undersökningen är gjord på uppdrag av Intrum Justitia och kart-lägger attityder till privatekonomi och sparande i olika länder i Europa.

Vi lever i en stark ekonomi och räntorna är rekordlåga

Föräldrarna i Sverige ligger andra sämst på att prata privat-ekonomi med sina barn och Storbritannien tar första platsen.  Föräldrar i Ungern och Grekland är mest engagerade att lära sina barn privatekonomi.

Expert från Intrum Justitias svenska verksamhet säger följande:

- Vi lever i en stark ekonomi och räntorna är rekordlåga. Därför kanske svenska föräldrar är mindre krismedvetna än exempelvis grekiska föräldrar. En annan anledning är att ekonomi prat är tabu i Sverige. Vi har en kultur där vi inte berättar för någon vad vi tjänar och dålig ekonomi är belagt med skamkänslor.

Mer kunskap om budget och att ha kontroll

Hälften av de cirka 1 000 svenska föräldrar som deltagit i undersökningen svarar att de tar ett aktivt ansvar för att lära sina barn hur man ska handskas med pengar. Mer kunskap om hur man sparar och lägger upp en budget vore bra säger däremot var fjärde svensk mellan 15 och 24 år. Av de unga svenskar som deltagit i undersökningen uppger nästan en tredjedel att de inte får pengarna att räcka till.

Expert från Intrum Justitias säger:

- Det är väldigt viktigt att lära unga i en tidig ålder vad krediter är. Många tänker inte på att när man köper en tunnelbanebiljett på sms och betalar senare tar man en kredit. Många som köper en mobiltelefon gör det på avbetalning utan att reflektera över det. Det är viktigt att göra en budget och ta kontroll över hur man använder de pengar man har till sitt förfogande. Och om man lånar pengar för konsumtion är det nödvändigt att betala av skulden inom en rimlig tid.

Att utbilda ungdomar om hur de bygger upp en stabil privatekonomi från grunden är viktigt. Om man tar ett privatlån är det nödvändigt att betala av skulden inom en rimlig tid. 

Det är viktigt som ungdom att lära sig pengarnas värde

Dagens nyheter har pratat med fyra ungdomar som alla läser ekonomisk linje på gymnasium i Stockholm. Några av ungdomarna pratar privatekonomi med sina föräldrar men de skulle gärna lära sig mer och tycker att både föräldrarna och skolan har ett ansvar. Det är viktigt att som ungdom lära sig pengarnas värde.

Eftersom man oftast inte får ta SMS lån, privatlån eller handla på kredit innan man fyllt 18 år är det inte särskilt många ungdomar som handlar på kredit. Många tar däremot hjälp av sina föräldrar för att exempelvis kunna köpa en mobil-telefon på avbetalning. De flesta gymnasieelever har en inkomst på enbart 1 000 kr i månaden och tycker det är svårt att få pengarna att räcka. Några ungdomar jobbar extra för att få pengarna att räcka till och kan eventuellt spara pengar.

Pengar spenderas på småsaker som godis och kaffe

Småsaker som godis och kaffe är något som eleverna lägger sina pengar på. Kläder, sportaktiviteter och alkohol är andra ting som ungdomar spenderar sina pengar på. För att kunna ha råd med resor, bil och bostad önskar eleverna att de kunde avvara mer pengar. Hur ungdomar sparar varierar. Några har ett investeringssparkonto medan andra tar ut kontanter och lägger dem i en burk.

- Dagens nyheter har pratat med en lärare på gymnasiet där eleverna som tidigare nämnts i artikeln studerar. Att hålla koll på sina utgifter märker hon är en utmaning för många elever.

 Många elever har flera extra­jobb och hinner inte lägga så mycket tid på skolan som de skulle behöva. Det är också vanligt att shopping är ett fritidsintresse, därför tror jag att det är bra att prata om privat­ekonomi i skolan, säger hon.

 

Gå till förstasidan här >>