Sms-lån i andra länder

Sms-lån i andra länder
2016-01-25

I Sverige har sms-lån existerat längre än i många andra europeiska länder och det har resulterat i en något mer reglerad marknad. Det är goda nyheter för svenska låntagare, då det betyder att säkerheten är högre för att skydda dem som önskar att låna pengar. Den säkra marknaden gör också att fler väljer att ta kortsiktiga lån och över hela världen fortsätter succén att vara ett faktum.

Hur ser det ut med sms-lån i andra länder och vilka relevanta skillnader finns det?

I de engelsktalande länderna går sms-lån under ett flertal olika namn och alla är inte direkt kopplade till sms och mobiltelefoner. Om någon nämner payday loan, salary loan eller payday advance refererar de dock till samma sak, ett kortsiktigt lån. Trots att de engelska termerna nämner salary och payday, vilket betyder lön samt lönedag, så behöver inte lånet vara knutet till en specifik dag eller vara kopplat till en inkommande lön. I exempelvis USA är lånet istället kopplat till en viss kredit och ett anställningsbevis, men det finns olika variationer beroende på vilken stat du befinner dig i. Gemensamt för de flesta staterna i USA, och resten av länderna, är att de reglerar den högsta räntan för att undvika oseriösa aktörer. Precis som i Sverige ökar detta kundernas trygghet och gynnar dem som använder sig av kortsiktiga lån. I Sverige informerar Konsumentverket om sms-lån, medan det i USA tidigare gjordes av Uniform Small Loan Laws (USLL). När de var aktiva låg den effektiva räntan vanligtvis runt 36-40 % på lånet.

Hur reglerar andra länder sms-lån och vilka är effekterna?

I det utbud av sms-lån som finns i engelsktalande länder märker man en växande marknad som påminner om varandras. I både Australien, USA och Storbritannien sker samma linjära reglering som i Sverige och det ger positiva effekter för både långivare och låntagare. I Australien regleras lånen av Uniform Consumer Credit Code (UCCC) för att säkerställa transparens och undvika att oseriösa aktörer agerar fritt. I bland annat New South Wales och Queensland har man fastställt en ränta på max 48 % och denna ska även inkludera mäklarens provision och eventuella avgifter.

I Kanada är sms-lån tillåtna, men även där skiljer sig lagen åt beroende på i vilken provins du befinner dig. I exempelvis Newfoundland, New Brunswick, Quebec och Labrador finns inte den reglering som andra provinser använder sig av och där reglerar man istället enligt ockerräntan. Denna fastställer att all ränta över 60 % är olaglig. År 2006 fälldes en aktör kallad A OK Payday Loans i domstol i ett uppmärksammat fall som resulterade i ytterligare reglering till låntagarnas förmån. Anledningen till att regleringen inte finns i exempelvis Newfoundland och Labrador är att de har valt att förbjuda sms-lån, även om det i praktiken går att låna under ockerräntans reglering. Numera ser man i många kanadensiska provinser samma positiva förändringar på marknaden som i Sverige och landet drar nytta av en växande marknad som fler och fler seriösa aktörer intresserar sig för.

Storbritannien och USA spelar i samma liga

Sms-lånen i Storbritannien har växt avsevärt från år till år. Ökningen av antalet sms-lån mellan 2006 och 2009 var exempelvis fyra gånger. Under 2009 tog totalt 1,2 miljoner människor ut totalt 4,2 miljoner lån och summan översteg 1,2 miljarder brittiska pund. Lånen genererade över 242 miljoner brittiska pund i ren vinst och det motsvarade en femtedel av hela låneindustrins totala förtjänst. I Storbritannien finns det en hel del prominenta aktörer som har stora delar av marknaden. Den största är Wonga, som 2014 beräknades ha en marknadsandel på mellan 30 % och 40 %.

Återkommande låntagare

Det man ser i Storbritannien är att låntagarna återkommer och i snitt tar sex sms-lån om året. 2009 gjordes en stor undersökning och man kunde fastställa många av låntagarnas vanor. Bland annat lånade de i genomsnitt närmare 300 brittiska pund, vilket motsvarar ungefär 3600 svenska kronor. Storbritannien använder sig inte av en reglerad högsta ränta och det är därmed fritt fram för långivarna att själva göra en bedömning. Vissa aktörer har en ränta på så låg nivå som ca 1-2 %, medan andra ligger på betydligt högre räntesatser. Gemensamt för dem alla är att räntan stiger när förfallodatumet är passerat. Bland de mer populära alternativen är att inte betala någon ränta alls, och istället börja betala procentuellt om betalningsdatumet passeras. Det brukar dock tillkomma en startavgift och det är viktigt att även räkna med den kostnaden när man ska göra en total bedömning av sms-lånet.

För att få syssla med långivning i Storbritannien behövs en licens från Office of Fair Trading (OFT). De publicerar med jämna mellanrum även rapporter som ska belysa problematik och nödvändiga förändringar. I mars 2013 offentliggjorde OFT en uppdatering av lagarna gällande sms-lån, allt för att ytterligare värna om låntagarnas säkerhet och bemöta kritiken från marknaden. Uppdateringen orsakade positiva efterskalv på hela marknaden och många tyckte det var en efterlängtad förändring som var högst nödvändig.

Fler följer de positiva exemplen

2014 tog Financial Conduct Authority över regleringen av marknaden i Storbritannien. De började med att se över de nya lagarna och kunde gladeligen meddela att de flesta aktörerna gjort stora förändringar till det bättre. Bland de engelsktalande länderna är det USA och Storbritannien som har minst reglering och ser en störst ökning i användning av sms-lån bland medborgarna. Australien och Kanada ökar också, men marknaden är mer kontrollerbar och begränsad.

Ett annat land som har agerat på liknande sätt är Japan. De såg en stor ökning av sms-lån och för att försäkra sig om sina medborgares säkerhet, satte de ett högsta tak för räntan på 20 %. De argumenterar att detta är för att kunna kontrollera lånens påverkan på den inhemska ekonomin och att det är en bra lösning för alla inblandade.

Det är viktigt att poängtera att sms-lån till stor del var en nordisk företeelse fram till 2008 och att de företräddes främst av Sverige och Finland. Numera är det både enkelt och snabbt att ta lån genom Ferratum och andra seriösa aktörer. Ferratum erbjuder små lån från 500 kr upp till 15000 kr utan säkerheter eller borgensmän. I Sverige kan dessa lån gå under namn som privatlån, blancolån eller microlån. Öppna ett bankkonto gratis hos Ferratum och gör dina bankärenden över hela Europa!

 

Gå till startsidan här >>