Resultat av Julbarometer 2019

julbarometer
2019-12-03

Vilka är de vanligaste konsumtionsvanorna när det gäller jultider? Invånare i vilka länder spenderar mest denna säsong? Vilket land tenderar att köpa mest kläder och vem spenderar mest på en natt på hotell? Vem använder mobilbank och vad är 2019 års nyårslöften?

Ferratum Group, en global leverantör av mobila finansiella tjänster, bad kunder i 14 länder att analysera sitt utgiftsbeteende under säsongen. Fler än 31 000 hushåll slutförde undersökningen och delade med sig av sina planer för jul, planerade utgifter och nyårslöften.

Undersökningen indikerar att 21 procent av familjerna globalt planerar att öka sina utgifter för julhelgen jämfört med föregående år, 38 procent planerar att spendera mindre och 42 procent kommer att behålla samma utgiftsnivå som förra året. Undersökningen avslöjade vissa överraskande skillnader gällande utgiftsbeteende under julsäsongen länderna emellan. I år visar Ferratums internationella Julbarometer™ att Brasilien kommer spendera mest, där hushållen svarade att 91 procent av deras månadsinkomst kommer att spenderas under julsäsongen. På andra plats hittar vi Polen med endast 36 procent, tätt följt av Australien, Spanien och Rumänien som länder där hushållen spenderar mest pengar under julperioden, cirka 34 procent av deras respektive månadsinkomst.

Vilka handlar online?

Storbritannien rankar etta gällande näthandel 2019 med 39 procent, följt av Nederländerna (30%) och Sverige (29%), medan Estland, Kroatien och Lettland kommer att hålla sig till mer traditionell shopping.

Allt för familjen

På frågan vad folk värderar mest under denna period svarade 64 procent av respondenterna att det viktigaste för dom under julen är att tillbringa tid med familj och nära och kära.

 

barometer_resultat

 

Vad önskar vi inför det nya året?

Att tillbringa tid med nära och kära är ännu en gång det viktigaste för respondenterna (23%), följt av hemrenovering (15%), resa mer (12%) och att vara mer aktiv och leva ett hälsosammare liv (11%).

Kläder, sötsaker och leksaker är det som gäller i jul

Den vanligaste utgiften som framkom i den internationella Julbarometern™ är kläder, som i genomsnitt utgör 13 procent av den disponibla hushållsinkomsten, följt av sötsaker (12%) och leksaker och spel (11%). Nästan alla älskar mode, med respondenter från 12 av 14 länder som svarade att de spenderar mest pengar på kläder och shopping generellt under julen. Det enda undantaget är Lettland, där sportevenemang är det främsta valet och Polen som har sötsaker som första val.

 

 

Var är ni som är beroende av att resa?

Brasilien, det land som spenderar mest under julperioden, är även det land där hushållen planerar att spendera mest på resor då 31 procent av respondenterna svarade att det är deras största utgift under julen. Även hushåll i Rumänien och Australien har planerat att resa och allokerar 25 procent av julbudgeten på resor. När det gäller resor, är 71 procent av respondenterna i Sverige och 64 procent av respondenterna i Storbritannien och Norge mer benägna att betala med kort över kontant.

Mobila banktjänster är framtiden

Alla länder förutom Bulgarien (43%) föredrar mobila banktjänster över traditionella banktjänster (67%), med Sverige och Nederländerna i toppen av trenden, där 91 procent föredrar digitala banktjänster.

Dyra hotell eller Airbnb?

Australiensare och kanadensare är mer benägna att betala över 100 euro per natt för hotell, medan invånare i Rumänien och Estland hellre väljer tjänster som Airbnb under julsäsongen och när de reser utomlands.

Hur genomfördes Ferratum Groups Julbarometer 2019 ™?

• Undersökningen genomfördes av Ferratum Group som tillfrågade kunder i 14 länder via en webbenkät med ett standardiserat frågeformulär. Inkomsterna anges i lokal valuta, och relativ julkonsumtion beräknas av förhållandet till en familjs disponibla månadsinkomst i varje land.
• Över 31 000 hushåll deltog i undersökningen. Respondenterna var från 18 till 61+ år gamla och 60 procent av respondenterna var kvinnor. Den genomsnittliga nettoinkomsten för de hushåll som deltog var mellan €880 och €3836, och den genomsnittliga hushållstorleken bland respondenterna var 2,9 personer.
• Utöver demografiska frågor, fick respondenterna svara på frågor om sin disponibla månadsinkomst, hur mycket de spenderar under julen, vad deras nyårslöften är, om de kommer att resa under julen och huruvida de tänker bo på Airbnb eller använda internetbanktjänster då de reser utomlands.
• Undersökningen använde respektive lands valuta. Svaren har justerats för att återspegla respektive lands köpkraft. Alla deltagare svarade anonymt.