Reporäntan sänks till -0,35 procent

Reporäntan sänks till -0,35 procent
2015-07-03

Riksbanken meddelade igår ett beslut om att sänka den redan låga reporäntan med 0,10 procentenheter till -0,35 procentenheter. Centralbanken beslutade även att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder kronor från september fram till årets slut.

Riksbanken skriver följande i ett pressmeddelande: ”Inflationen stiger och konjunkturen i Sverige fortsätter att stärkas. Men osäkerheten i omvärlden har ökat och konsekvenserna av situationen i Grekland är svårbedömda. Sedan räntebeslutet i april har kronan dessutom blivit starkare än Riksbankens prognos och utvecklingen av växelkursen är en fortsatt risk för inflationsuppgången”

Osäkerheten i omvärlden

Anledningen till sänkningen är den osäkra miljö vi lever i som påverkats av Grekland. Vi har aldrig tidigare varit med om en liknande situation och ingen vet vad som kan hända om Grekland skulle lämna euron. Sveriges ekonomi kan påverkas.

Världen är idag mer global än någonsin och alla påverkas av varandra. Greklandskrisen kan påverka förtroendet i den europeiska ekonomin och kan leda till lägre efterfrågan från landet. Beslutet fattades också på grund av att kronan stärkts mer mot andra valutor än vad Riksbanken förutspått. Detta är också en faktor som kan påverka den svenska ekonomin negativt.

Behöver ge mer stöd

Penningpolitiken behöver ge mer stöd för att inflationen ska stiga mot sitt mål som ligger på 2 procent. Riksbanken vill visa att de kommer att göra vad som krävs för att få upp inflationen och minska riskerna förknippade med en alltför låg inflation. Den låga inflationen som vi har är bland annat ett resultat av låga olje- och energipriser, teknisk utveckling och global handel

Hur påverkas hushållen?

Den sänkta räntan kan leda till lägre boräntor och avgifter på sparkonton. Frågan är om banker inför minusränta på sparkonton eller om kunderna får betala en avgift. En räntesänkning kan också leda till ökade klassklyftor. De som gynnas av de låga räntorna är framförallt personer som äger bostäder, aktier och andra tillgångar.

 

Gå till förstasidan här >>