Genom att använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Läs mer

Regeringen jobbar på att strama åt snabblånen

Snabblån direkt får du genom Ferratum
2016-11-02

Regeringen har nu genomfört en utredning om snabblåneföretag. Utredningen ledde till olika föreslagna åtgärder som ska skapa en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Åtgärderna ska leda till ett stärkt konsumentskydd och en minskad risk att konsumenter beviljas snabblån direkt utan att ha möjligheter att betala tillbaka. Det som föreslås är bland annat ett räntetak och ett kostnadstak för snabblån, som regeringen benämner högkostnadskrediter. Om detta införs ska låntagaren aldrig kunna bli skyldig att betala mer än 100 procent av lånebeloppet. Dröjsmålsräntan och krediträntan för högkostnadskrediter ska inte få överstiga 40 procent.

Snabblån direkt - även utan inkomst

Förutom ränte- och kostnadstak ska regeringen försöka införa att kraven på kreditprövningen blir hårdare. Enligt utredaren och riksdagsledamoten Johan Löfstrand tas snabblån och högkostnadskrediter av konsumenter som inte kan få andra lån på marknaden, som till exempel banklån eller kreditkort. Detta är vanligtvis på grund av betalningsanmärkningar vilket försvårar att få dessa lån. Du kan ofta få ett snabblån även om du har betalningsanmärkningar. På grund av att det för tillfället är en fri prissättning av räntan på snabblån har det lett till orimliga villkor samt en riskfylld utlåning, enligt Johan Löfstrand. Regeringen försöker att rätta till dessa konsumentskyddsproblem. Bland förslagen om förbättringar finns det även en uppmaning att marknadsföringen runt alla slags konsumentkrediter bör vara begränsad. Detta på grund av att det innebär risker för skuldproblematik och överskuldsättning. Marknadsföringen av högkostnadskrediter ska även vara sammankopplad med en länk till en myndighets internetsida, där det kommer finnas mer information om risken att skuldsätta sig samt möjligheter till hjälp vid ekonomiska problem. Regeringens skärpta regler handlar alltså inte om att förbjuda snabblån direkt, utan om att undvika skuldfällan som många konsumenter hamnar i när de inte kan betala tillbaka i tid. Ett snabblån kan ha en effektiv ränta på flera tusen procent, vilket innebär att personen som inte kan betala lånet ofta hamnar i en skuldfälla. När du väljer att ta ett snabblån, var noga med att du kan betala tillbaka lånet inom överenskommen tidsfrist. Betala ett snabblån direkt när du har möjlighet till det så slipper du att hamna i ekonomiska svårigheter.

Långivare är alltid skyldiga att ta en kreditprövning innan de beviljar ett lån. Genom att undersöka den framtida låntagarens återbetalningsförmåga, det vill säga förmågan att betala ränta och amorteringar på lånebeloppet, försäkrar sig långivaren om att privatpersonen som söker inte överskuldsätter sig och har möjlighet att betala tillbaka lånet i tid. Många stora banker tar ut kontroller genom Upplysningscentralen (UC). Vi på Ferratum gör inte det, eftersom många andra banker då kan se på kreditupplysningen att du har tagit ett snabblån. Det kan försvåra vid din ansökan om större lån och vi väljer därför att använda andra tjänster inom kreditupplysning, som till exempel Creditsafe. Ferratum erbjuder snabblån direkt, vilket innebär att våra lån är skapade för att gälla under korta tidsperioder när du behöver extra tillskott i kassan. Du betalar enbart ränta på krediten du utnyttjar och inga aviavgifter, ansökningsavgifter eller uppläggningsavgifter. Hos oss kan du, under vissa omständigheter, få låna med betalningsanmärkningar, men vi överväger alltid din ekonomiska situation innan vi beviljar ditt lån. Vi är måna om våra kunder och informerar alltid om att du måste betala tillbaka i tid så att du slipper hamna i en svår ekonomisk situation på grund av problem med återbetalningen. Regeringens nya förslag att skärpa reglerna kring snabblånen är en välkommen förändring för oss, då även vi värnar om din ekonomi och att det enbart finns seriösa långivare på marknaden.

Det finns många företag som ger snabblån direkt

Idag finns det många aktörer på marknaden som erbjuder snabblån. En del är mer seriösa än andra och det kan vara svårt att veta vilket företag man ska välja när man behöver ett litet lån. Regeringens förslag till stramare regler, som har föreslagits träda i kraft 1 juli 2018, kommer förhoppningsvis att få bort de mindre seriösa aktörerna från marknaden. Många av dessa företag erbjuder smslån utan inkomst vilket kan leda till att låntagaren inte har en möjlighet att betala tillbaka sitt lån i tid. Vi på Ferratum erbjuder dig att låna pengar när du snabbt behöver det, genom att få snabblån direkt utbetalade till ditt konto. Vi lånar dock aldrig ut till personer under 21 år gamla då vi är måna om att unga människor inte skuldsätter sig i onödan. Vi lånar inte heller ut till personer utan några inkomster eller till någon som har betalningsanmärkningar som har uppstått under det senaste halvåret. Genom vår kreditupplysning försäkrar vi oss om att du kan betala i tid, både för din och för vår skull. Regeringens förslag på striktare regler är till för att undvika att människor skuldsätts över deras betalningsförmåga. När du tar ett snabblån direkt via vår eller någon annan sida bör du alltid informera dig själv om räntor och återbetalningsfrist. På Ferratum är vi alltid mycket tydliga med vad våra lån kostar och vad återbetalningsfristen är.

Sms-lån och snabblån ska egentligen bara fylla ett syfte. Det är ett snabbt och effektivt sätt att få tag i pengar när det behövs som mest, till exempel vid oförutsedda händelser som att bilen går sönder eller en olycka sker. Det är meningen att det ska vara ett lån som du kan ta under en kort period för att sedan återbetala till fullo. Genom en enkel ansökan kan du få ett snabblån direkt till ditt konto, men var noggrann med att din plan för återbetalning stämmer överens med dina verkliga förutsättningar. För att banker ska kunna låna ut krävs det att de tar ut ränta på lån eftersom utlåningen sker i ett vinstdrivande syfte. Enligt de nuvarande reglerna kan långivarna sätta sin egen ränta, vilket innebär att det kan skilja sig åt vad för ränta du får på ditt lån. Det kan vara en god idé att jämföra olika lån och se vilken räntesats som kan hanteras med din ekonomi. Många snabblåneföretag har fått skarp kritik på grund av att låntagare skuldsätter sig över sin förmåga. Låneföretagen har givetvis en skyldighet att informera om vad för slags räntor som gäller, samt ta en seriös kreditupplysning som försäkrar att återbetalningsförmågan finns. Det är även konsumentens ansvar att se till att man inte tar mer lån än vad man verkligen klarar av. Ett snabblån kan vara till hjälp under en kort period, men då måste det skötas rätt.

Hur undviker du att hamna i skuldfällan på grund av snabblån?

När du väljer att ta ett snabblån direkt ska du använda dig av en seriös långivare. Ferratum har klara riktlinjer för vad det är för regler som gäller för att få lån, tar alltid kreditupplysning och det är din ekonomiska situation som styr om ditt lån blir beviljat. Du bör även skapa en budget innan du lånar för att slippa hamna i skuldfällan.

 Betygsätt oss! Betygsätt denna chatt för att hjälpa oss att förbättra våran kundtjänst +