Lagar om SMS-lån

Lagar om SMS-lån
2016-01-21

SMS-lån är till skillnad från traditionella lån och krediter en relativt ny företeelse. Med teknikens utveckling sker ändringar i rutiner och system för finansiella tjänster. Med tanke på att teknisk utveckling går fort, kan det dels ta tid innan lagstiftningen kommer ikapp, dels kan det vara svårt att själv hålla koll på vad som faktiskt gäller som konsument. I den här artikeln vill vi ge dig information om rådande lagar på området och ge dig tips på hur du gör för att hålla dig uppdaterad om relevant lagstiftning.

Det är ett faktum att betalningsanmärkningar har ökat i och med att det är enkelt och smidigt att kunna ta ett SMS-lån väldigt snabbt. När detta var helt nytt var lagstiftningen inte anpassad och det fanns oseriösa långivare som utnyttjade det faktum att det inte var så lätt för privatpersoner som behövde ett snabbt lån att kolla upp vad som egentligen gäller. Idag är regleringen betydligt striktare och det finns tydliga rutiner som skyddar konsumentens (låntagarens) intressen. Vi vill att du som kund ska ha möjlighet att göra bra och genomtänkta val utifrån din ekonomiska situation. Även om snabba lån sällan handlar om stora summor (som till exempel när du ska låna inför ett husköp) är det viktigt att du är medveten om vilka risker du utsätter dig för, med avseende på räntor, avgifter och din förmåga att betala tillbaka det du har lånat. Genom att ha grundläggande information om lagstiftningen, kan du också få en uppfattning om huruvida ett visst finansföretag är seriöst eller inte. Det är också viktigt att känna till att lagstiftningen inte ser likadan ut i alla länder.

Grundläggande information om relaterad lagstiftning

Företag och finansinstitut som vill låna ut pengar eller ge kredit måste ha tillstånd för detta. Det är Finansinspektionen som granskar långivare och de kan utfärda eller återkalla tillstånd för verksamheten, beroende på hur företaget i fråga sköter sina åtaganden gentemot konsumenterna. Sedan 1 juli 2014 finns Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Där regleras bland annat att kreditföretagen måste ha effektiva medel mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är också ett lagkrav att alla företag som bedriver utlåning ska registreras hos Finansinspektionen, så att de kan granska verksamheten.

När denna typ av verksamhet var ny på marknaden kunde du nästan alltid få pengarna insatta på ditt konto redan en kvart efter att du hade ansökt om lånet, och det gjordes inte nödvändigtvis någon kreditprövning. Numera har många större banker rutiner som innebär att du få vänta åtminstone några timmar, eller till dagen efter beviljad ansökan, innan du får tillgång till pengarna. Det är alltså inte nödvändigtvis endast lagar som påverkar kreditföretag och konsumenter, utan även relaterade verksamheter, så som just banker.

Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

I denna lag specificeras regelverket för bland annat SMS-lån. Här beskrivs vilka skyldigheter företagen har gentemot till exempel Finansinspektionen när det gäller att lämna in uppgifter för granskning. Här är det också specificerat att de som ingår i ett sådant företags styrelse, eller har en betydande ägarandel, måste ha den erfarenhet och insikt som krävs för att bedriva verksamheten på ett säkert sätt. Lagen ger också information om vilka tillstånd som krävs för att utländska kreditföretag ska få bedriva verksamhet i form av filial i Sverige. Bland annat måste dessa företag uppfylla kraven på insyn från berörda myndigheter i det land där huvudkontoret finns. Det är också specificerat att svenska företag måste ansöka om tillstånd för att bedriva verksamhet i andra länder.

Konsumentkreditlag (2010:1846)

Det är inte alltid lätt att göra ekonomiska val och det är viktigt att det finns lagar och regler som göra att du som låntagare inte riskerar att få orimliga skulder och kostnader. De företag som lånar ut pengar är skyldiga att göra en kreditprövning för att bedöma om du som kund faktiskt har möjlighet att betala tillbaka lånet, ränta och eventuella andra kostnader. Den som bedriver låneverksamhet ska iaktta god kreditgivningssed, vilket innebär att konsumentens (låntagarens) intressen ska tas till vara. Här specificeras också att näringsidkaren i fråga måste ge konsumenten tydlig information om de regler och avgifter som gäller för krediten.

Om kreditprövning och konsumentens intressen hos Ferratum

När du ansöker om SMS-lån hos oss gör vi alltid en kreditprövning. Om du har tillräckligt god kreditvärdighet (baserat på bland annat inkomst och tidigare återbetalningar av lån hos oss) får du oftast låna det belopp du ansöker om. För att du som kund hos oss ska ha en bra överblick, beviljar vi ett lån i taget hos oss – du måste alltså ha betalat ditt tidigare lån innan du kan ta ett nytt lån hos Ferratum.

Under vissa omständigheter är det även möjligt att få lån hos oss trots att du har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Vi vill dock alltid försäkra oss om att du som kund har möjlighet att betala tillbaka dina lån, både för din och vår skull. Om du vet med dig att du har lätt för att göra impulsköp och har svårt att hålla en överblick över dina lån, kan du lägga in en spärr hos oss. Detta innebär att vi per automatik avslår låneansökningar från dig. Spärren kan hävas efter 6 månader.

Vi värnar om att du som kund ska ha ekonomisk stabilitet, även om vår verksamhet går ut på att du ska kunna låna pengar snabbt och effektivt när du behöver det.

Konsumenthjälp

Du kan självklart alltid ställa frågor direkt på vår hemsida och är välkommen att kontakta oss på annat sätt om du har frågor eller funderingar. Generellt kan det dock vara bra att veta om att de allra flesta kommuner har kostnadsfri konsumentrådgivning. Genom konsumentrådgivningen kan du få kontakt med jurister som har god kunskap om vilka regler och vilken lagstiftning som gäller för olika typer av verksamheter. Du bör enkelt kunna hitta kontaktinformation på din kommuns hemsida. Även via Konsumentverket och Finansinspektionen kan du få nyttig information om olika typer av näringsverksamhet.

 

Gå till startsidan här >>