Kan män mer om lån än kvinnor?

Kan män mer om lån än kvinnor?
2019-11-18

Det tror inte vi. Däremot vet vi att män ofta har större självförtroende kring lån än kvinnor. Vi undersökte nämligen frågan i samarbete med Kantar Sifo och såg att män i betydligt större utsträckning än kvinnor uppger att de har goda kunskaper om lån och villkor kring återbetalning. Ändå är betydligt färre kvinnor än män skuldsatta – en majoritet bland skuldsatta i Sverige är faktiskt män. Vad kan det bero på?

I undersökningen visar det sig att män i betydligt högre grad än kvinnor (83 procent män respektive 69 procent kvinnor) uppger att de har goda kunskaper om lån och villkor kring återbetalning av lån. Fler män än kvinnor (69 procent män respektive 53 procent kvinnor) uppger också att de skulle veta vilka förutsättningar som skulle gälla vid ett lån utan säkerhet. Samtidigt visar siffror från Kronofogdemyndigheten att bland skuldsatta i Sverige är hela 62 procent män medan 38 procent är kvinnor.

Kundnöjdhet är ofta nära sammanflätat med kunskap, och ofta har stress och oro att göra med att man känner att man inte har kontroll eller överblick på sin situation. På så vis är det inte så förvånande att det är just de som tror sig ha bäst koll som i ett senare skede riskerar att bli skuldsatta. Det kan vara så att dessa riskerar att inte vara lika måna om att läsa på och hålla sig informerade om vad som faktiskt gäller.

Trots att män tenderar att vara mer skuldsatta är det ändå en övervägande andel kvinnor, framför allt i åldrarna 18-29 år, som uppger att de vill lära sig mer om lån. 42 procent av kvinnorna i åldern 18-29 uppger detta, jämfört med 32 procent män. Att så många unga vill lära sig mer om lån är mycket positivt. Ett lån kan uppfylla drömmar och bredda arbetsmöjligheterna genom till exempel ett körkort. Men för att det ska bli en lyckad upplevelse gäller det att man förstår sitt lån, så läs på och uppfyll sedan dina drömmar!