Hur påverkar amorteringskravet ditt husköp?

Låna och amortera förnuftigt vid husköp
2017-01-23

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv menar de flesta bedömare att amorteringskravet är bra. Det kommer att lugna vår överhettade bostadsmarknad. Men för dig som står inför ett husköp innebär det att du på kort sikt får en extra utgift som du behöver göra plats för i din budget.

Vad ska du tänka på när du lånar till hus?

Att låna lagom mycket pengar är otroligt viktigt inför ett husköp. Många tänker att de ska låna så lite som möjligt för att inte bli sittande med höga räntor. Det är en förnuftig strategi men tänk även på att räntorna är historiskt låga idag och att det går att binda dem. På så sätt försäkrar man sig om en ränta på en nivå som kommer att ligga fast under en lång tid, oavsett vad som händer med konjunkturen och penningpolitiken. Det kan också vara bra, rent ekonomiskt, att låna lite extra om det innebär att du kan köpa en fastighet som inte behöver underhållas och renoveras i samma utsträckning som en billigare fastighet. När det handlar om hushållsekonomi i samband med fastighetsköp är det många faktorer som spelar in. När du ska låna till hus måste du också tänka på vilken kreditgivare som ger dig de bästa villkoren. De flesta väljer att låna pengar från den bank där de har sina vanliga konton men det lönar sig att undersöka möjligheterna även hos andra banker och kreditinstitut. Det är inte bara räntan som är viktig, många olika villkor är kopplade till bolån och det gäller att sätta sig in i allt för att få en översiktsbild. Tänk på att banker lever på att låna ut pengar. De vill ha så många låntagare som möjligt och om du bedöms vara kreditvärdig befinner du dig i en förhandlingssituation. Du kan alltså ofta pruta lite på räntan när du står inför ett husköp.

För att veta vad som är lagom mycket när det gäller lån av pengar till ett husköp gäller det att ha bra koll på sin ekonomi. I många hushåll är ränteutgiften högre än vad man betalar för till exempel mat. Sverige ligger mycket högt, internationellt sett, när det handlar om hur stor del av hushållsekonomin som går till att betala räntor. Detta kan utveckla sig till ett stort problem om räntorna skulle stiga. Mardrömsscenariot är att man sitter med höga räntor på ett lån, som tecknades när bostadspriserna lågt riktigt högt, om man behöver sälja sin fastighet efter det att priserna sjunkit. Då kan det vara omöjligt att betala tillbaka lånet till banken eftersom huset inte längre är värt lika mycket som summan man har lånat. Att bo kvar kan också vara svårt eftersom man kanske inte längre har råd med ränteutgifterna. Om ett sådant läge uppstår är det inte bara dåligt för privatpersoner utan även för banker och för staten. Det är inte ovanligt att man sträcker sig precis så långt som ens budget tillåter när man köper ett hus. Det innebär att man kanske inte har så mycket pengar kvar när ett bra tillfälle uppenbarar sig. Ser du en vara eller kanske en inredningsdetalj till din nya fastighet som du verkligen behöver, kan du ta ett mikrolån även om du inte är så likvid för tillfället. Snabba lån kan, om de används förnuftigt, vara ett användbart redskap för de hushåll som vill ha en balanserad ekonomi.

Beräkna lånekostnader med en lånekalkylator

När man står inför ett husköp är det viktigt att räkna noga på vad det kommer att kosta varje månad att bo i huset. Det finns mycket som spelar in, till exempel fasta utgifter som el, renhållning, uppvärmning, fastighetsskatt, vatten, försäkringar och sotning. Vad det kommer att röra sig om för summor, inräknat räntor och amortering, kan man få hjälp med att räkna ut via en lånekalkylator. I en kalkylator finns de vanliga utgifterna redan samlade och det är bara att fylla i uppgifterna. I regel kan man hämta all information man behöver om de ungefärliga kostnaderna för en specifik fastighet i mäklarens prospekt. På så sätt får man en realistisk bild av hur mycket man har råd att låna och hur dyrt i drift ens hus kan vara i relation till de månadsintäkter man har i hushållet. Förutom kravet på amortering gäller det idag att ha en tillräcklig kontantinsats när man köper en fastighet. På sikt är det gynnsamt för hushållsekonomin men för många är det svårt att få ihop till kontantinsatsen. När du använder en kalkyl ska du också tänka på hur mycket du kommer att behöva investera efter ditt husköp. Kanske behöver du låna till en ny avloppsanläggning, en takrenovering eller ett helt nytt värmesystem. Vissa sådana investeringar som har en hög initial kostnad för inköp och installation, lönar sig snabbt eftersom de kan sänka de fasta kostnaderna. En bergvärmepump kan kosta en bra bit över 100 000 för ett småhus men innebär även kraftigt sänkta uppvärmningskostnader.

En annan sak som det är bra att tänka på när man lånar pengar inför ett husköp är att ett hus som är belånat till 100 % inte ägs av köparen utan av banken, i juridisk mening. Du kan alltså bli av med ditt hus eller din lägenhet om du inte lyckas uppfylla de åtaganden du har gentemot långivaren. Det är inte ovanligt att fastigheter säljs på exekutiv auktion efter det att de som har bott i dem inte kunnat betala sina räntor. Det nya amorteringskravet innebär att man betalar av lånet och allt eftersom blir ägare till en allt större del av sitt hem. På sikt minskar månadsutgiften i och med att ränteutgiften står i relation till hur stor del av huset som banken har rätt till. På vissa marknader ser det ut som att amorteringskravet dämpat prisökningen på bostäder. Även om du nu måste räkna med utgiften för amorteringen så kostar kanske fastigheten du är intresserad av lite mindre än vad den annars skulle ha gjort. Att amortera innebär att man minskar de problem som kan uppstå vid en kraftig ränteökning. Man kan göra olika kalkyler tillsammans med sin kreditgivare och välja ett upplägg för amorteringen som passar utifrån den ekonomiska situation som man befinner sig i. Ibland kan det vara klokt att amortera så mycket som möjligt, andra vill amortera lite och på så sätt få mer utrymme för oförutsedda utgifter i sin månadsbudget.

Nya amorteringsregler kan påverka både befintiliga och nya huslån

Många som står inför ett husköp väljer rörlig ränta. Det är en ränta som påverkas av många faktorer och som både kan sjunka och stiga. Amorteringsreglerna är en av de parametrar som kan påverka räntesättningen. Om du behöver hjälp att få ordning och reda i privatekonomi trots att den är komplicerad, kan vi på Ferratum hjälpa dig med många tjänster skräddarsydda efter just dina behov.

 Betygsätt oss! Betygsätt denna chatt för att hjälpa oss att förbättra våran kundtjänst +