Håll koll på Riksbankens prognoser | Ferratum.se

Informera dig om riksbankens viktiga prognoser
2017-02-20

Riksbanken är en statlig institution som på ett aktivt sätt påverkar sveriges ekonomi. För såväl hushållen som för företag spelar riksbankens styrränta stor roll. Besluten kring räntan och andra ekonomiska styrmedel tas utifrån omvärldsstudier och de prognoser riksbanken gör när det gäller framtiden.

Jämför kreditgivarens genomsnittsränta.

Riksbankens framtidsprognoser säger en hel del om vad vi kan vänta oss av ekonomin i framtiden. En av myndighetens viktigaste uppgifter är just att skapa förutsägbarhet så att alla i Sverige ska kunna ta väl underbyggda beslut inom ekonomins område. Enligt riksbankens prognos för de kommande åren kommer konjunkturen att utveckla sig på ett positivt sätt. Det innebär ökad BNP och nya arbetstillfällen. Man bedömer dock att inflationen kommer att vara lägre än de 2 % som riksbanken har som inflationsmål. Ett sätt att driva såväl inflationen som BNP uppåt är att hålla räntan på dagens mycket låga nivå under överskådlig tid. Det innebär att det kommer att vara förhållandevis billigt för företag att investera och att räntekostnaderna för hushållens privatlån och bolån kommer att vara fortsatt låga. Det är ändå viktigt att försäkra sig om att man får så bra lånevillkor som möjligt. Ett bra mått på hur förmånligt det är att vända sig till en specifik kreditgivare är att titta på dess genomsnittsränta för den typ av lån som man är i behov av. Det är viktigt att vara medveten om att riksbanken gör bedömningar utifrån kända fakta och att de närsomhelst kan förändras utifrån till exempel oförutsedda världshändelser.

Bolåneinstitutets ränteprognos

Enligt statliga bolåneinstitutets ränteprognos och de bedömningar som riksbanken gör kan hushållen räkna med att boräntorna, för en tid framöver, kommer att stanna på dagens historiskt låga nivå. Riksbanken gör tillförlitliga ränteprognoser eftersom det är just riksbanken som styr räntenivån genom sin reporänta, alltså den styrränta som avgör vad bankerna själva betalar för ränta. Reporäntan sätts sex gånger om året och besluten följs med intresse på tidningsredaktioner runt om i landet. Det är fler faktorer än reporäntan som styr kreditgivarnas räntesättning, men den som gör det till en vana att hålla sig uppdaterad kring riksbankens prognoser kan ta bra beslut i god tid. När det gäller bolån innebär det nyligen införda amorteringskravet att man måste betala av sitt lån ner till en given nivå. Det är kortsiktigt en extra kostnad för hushållen, som även måste ha marginal för oförutsedda utgifter i sin budget. Riksbankens prognoser ligger inte bara till grund för myndighetens egna penningpolitiska beslut utan även regeringen, kommuner, landsting, investmentbolag, banker och företag drar nytta av det arbete som experterna på riksbanken lägger ner på prognoserna. En utmaning för penningpolitik, enligt gällande prognos, är att hålla inflationen nära inflationsmålet på 2 %. Låg inflation kan övergå i att konsumentprisindex sjunker och i de läget håller många företag och hushåll tillbaka sin konsumtion, i väntan på ännu lägre priser. Det kan leda till lågkonjunktur.

Vad går det att utläsa ur Riksbankens framtidsprognos?

Riksbankens penningpolitik påverkar räntorna du betalar för såväl små som stora lån. Ferratum är experter på snabb hantering av sms-lån och andra tjänster som kan ge dig större ekonomiskt handlingsutrymme. Den information vi behöver för att bevilja din ansökan hämtas snabbt från offentliga register. På så vis får du bästa tänkbara service. Riksbankens prognoser ger såväl oss som våra kunder goda möjligheter att ta väl underbyggda beslut på ekonomins område. Nu tyder det mesta på fortsatt god ekonomisk utveckling i Sverige.

 

 

 Betygsätt oss! Betygsätt denna chatt för att hjälpa oss att förbättra våran kundtjänst +