Framtiden är mobil

kvinna på stranden
2019-07-05

Digitaliseringen rusar framåt och i takt med utvecklingen syns också ett kraftigt minskat kontantanvändande. Trenden pekar på att allt fler väljer kortet framför kontanter, och i Skandinavien är trenden som tydligast. Men samtidigt kan en annan trend anas – en där allt fler går över till att betala med mobilen. Är framtiden mobil?

Resultat av årets Sommarbarometer 

I 2019 års Sommarbarometer från Ferratum deltog över 22 000 hushåll runt om i världen, och räknas till den tionde i ordningen sedan mätningarna började. I årets undersökning utforskades privatpersoners sommarkonsumtion i 17 länder, och inkluderade bland annat på vilket sätt vi väljer att betala. Resultaten är entydiga: vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle.  

I Sverige, Danmark och Norge svarade 85 procent att de skulle välja kortet framför kontanter, men trenden är långt ifrån isolerad till norra Europa. Totalt indikerade mer än 60 procent av alla svarande att de föredrar kortet, vilket är en tydlig ökning från 2018 då andelen nådde 50 procent. Mest intressant är att även den mobila bankservicen är på stark frammarsch – över 80 procent av svaranden från Sverige, Nederländerna, Kanada, Storbritannien, Polen och Brasilien svarade att de kommer använda funktionen under semestern. Det är tydligt att fler och fler marknader går mot att bli digitala tjänster.

Samtidigt som allt fler lämnar kontanter så handlar också allt fler över nätet. E-handeln går starkt framåt och omsätter nu 77 miljarder kronor med nästan 10 procent av den totala detaljhandeln. För bara ett år sedan skedde även det stora skiftet mellan dator och mobil – idag är det fler som klickar hem sina produkter via telefonen än framför datorskärmen. Det ställer höga krav på att digitala betallösningar fungerar smidigt även i smarta telefoner.

Att 10 procent av alla köp görs via en e-handel, innebär att de allra flesta köpen inom detaljhandeln ännu sker i fysisk butik. Utvecklingen mot nya innovativa betalningssätt rusar därför snabbt även i de miljöerna, och allt fler sneglar mot nya transaktionslösningar även här, bortom kort och kontanter. Mobila betallösningar, där allt konsumenten behöver är en smartphone och sin finansieringslösning klar, är en stark spaning för åren framgent.

Svenskarna visar tydligt att efterfrågan är stark gällande nya innovativa bank- och finanstjänster, och de svenska storbankerna har all anledning att se upp. Men i ett fall är det tydligt att de svenska bankerna landade rätt – i lösningen Swish. För även kontanternas sista stora fokusområde, betalningar mellan privatpersoner, vid torghandel och liknande mindre transaktionsmiljöer, är kontanter på väg ut till förmån för Swish. Igen: allt du behöver är din smartphone. 

Idag finns många aktörer som konkurrerar om de svenska konsumenternas förtroende. Mindre aktörer har idag fördelen att kunna utveckla snabba, flexibla lösningar som snabbt vinner gehör på marknaden. På Ferratum är vi övertygade om att tydligt värdeskapande för den enskilde i kombination med snabba, okomplicerade processer är det som svenskarna vill ha – i förening med praktiska tekniska lösningar.