Finansiella orosmoln vid horisonten

Bank
2019-09-16

Allt fler bedömare spår en avmattning av den högkonjunktur som burit den svenska ekonomin under flera år. I nästa led kan avmattningen leda till en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, fallande bostadspriser och stigande räntor. Men hur ser egentligen mekanismerna inför en lågkonjunktur ut, och hur kan man förhålla sig till dem?

Under augusti och september har de ekonomiska prognoserna stått som spön i backen med prognoser från Riksbanken, Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet. Riksbanken lämnar besked om att lämna styrräntan oförändrad på minus 0,25 procent, vilket av många ses som ett tecken på att Riksbanken tror på en svagare konjunktur. Nyligen publicerade också Arbetsförmedlingen sina siffror som visar att arbetslösheten kan vara på väg upp, och öka under 2020. I likhet med Arbetsförmedlingens prognos spår också Konjunkturinstitutet ökad arbetslöshet och minskad sysselsättning. Men vad innebär detta?

För många bankkunder ses det som positivt att Riksbankens ränta lämnas oförändrad, eftersom det är just denna utlåningsränta som påverkar marknadens bankräntor, bolåneräntor, privatlåneräntor och sparkontoräntor. Det leder i sin tur till att räntekostnaderna hålls nere för miljoner svenskar med exempelvis bolån och privatlån. Ändå ser bland annat Konjunkturinstitutet att det råder större oro och återhållsamhet idag än vad som egentligen borde vara fallet med tanke på hushållens ekonomi. Många har haft en god inkomstutveckling, och politiska reformer som höjt jobbskatteavdrag och höjt barnbidrag har stärkt hushållen. Ändå är många hushåll ganska pessimistiska, och lån tas i mindre grad. Många bedömare menar att det är all offentlig debatt om den försämrade konjunkturen som gör att många blir mer försiktiga med pengarna, trots att ekonomin är fortsatt stark.

Saker att tänka på

Så vad kan man tänka på när de finansiella orosmolnen hopar sig? Oavsett konjunktur är det alltid viktigt att ha en sund grundekonomi. Det är lockande att spendera mycket pengar på shopping, men försök se till att en del hamnar på sparkontot istället. När arbetsmarknaden gungar är det också bra att den som har ett jobb håller fast vid det, och inte tar alltför stora chanser karriärmässigt.

Utöver dessa grundregler så går det faktiskt att dra nytta av det ekonomiska läget även i en lågkonjunktur. Eftersom efterfrågan på kapitalvaror som teknik och bilar minskar, så har man möjlighet att pruta och göra riktiga fynd. För den som funderar på att investera i exempelvis märkesvaror på andrahandsmarknaden kan lågkonjunkturen också vara ett bra tillfälle, eftersom det även här råder minskad efterfrågan.

I tider som dessa är det med andra ord extra värdefullt att behålla lugnet och att fortsätta leva som vanligt, med sunda ekonomiska vanor utan alltför stor oro. Högkonjunkturen kommer alltid tillbaka till slut.