Europeisk undersökning visar att svenskarna reser mest under semestern

Ferratum Sommarbarometer 2016
2016-07-08

Sverige är det land i Europa som satsar mest pengar på resor under sommarsemestern och samtidigt växer svenskarnas semesterkassa. I sommar kommer svenska hushåll att spendera cirka 12000 kr under sin semester, vilket motsvarar 43 procent av den disponibla inkomsten. Ifjol var motsvarande siffor 11000 kr och 41 procent av den disponibla inkomsten. Det här framgår av Ferratums Sommarbarometer 2016, där över 17600 européer från 19 länder har deltagit.

Även i övriga Europa laddar man för en allt generösare semesterkassa. 79 procent av de europeiska hushållen har för avsikt att antingen behålla sina utgifter på samma nivå som ifjol eller öka dem. Högst upp på listan över stora semesterkassor ligger Tyskland, där hushållen avser spendera upp till 71 procent av sin disponibla inkomst under semestern. Även fransmännen vill investera rejält. Där avser hushållen sätta sprätt på 60 procent av den disponibla inkomsten under ledigheten. Återhållsammast är man i Danmark, Norge och Holland, där hushållen avser använda 29 procent, 31 procent respektive 32 procent av sin disponibla inkomst under sin semester.

Svenskarna leder reseligan 

Ferratums Sommarbarometer 2016 visar även stora skillnader i vad olika nationaliteter väljer att göra för semesterkassan, och svenskarna är det folk i Europa som lägger mest pengar på resor. Den största enskilda utgiften bland svenska hushåll under semestern är inrikesresor. Över 20 procent av de svenska hushållens semesterkassa går till resor inom landet. På andra plats kommer utlandsresor, vilket utgör knappt 14 procent av de svenska hushållens semesterbudget och på tredje plats sociala aktiviteter (13 procent). Endast spanjorerna lägger mer pengar än svenskarna på utlandsresor, över 14 procent av semesterbudgeten. På tredjeplats gällande utlandsresor kommer danskarna som investerar 12 procent av sin kassa på att lämna hemlandet.

Om undersökningen 
Undersökningen utfördes som en webundersökning med standardiserade frågor i 19 länder med 17631 respondenter. Respondenterna är i åldern 25-65 år och andelen kvinnor är 55 procent. Disponibla inkomsten är landspecifik och baseras på Världsbankens statistik från 2014.