Earth Day: 5 sätt att minska ditt utsläpp

camping
2018-04-13

Earth Day, eller Jordens dag, har sin början år 1970, firas den 22 april och är en årlig världshändelse med sammankomster, konferenser, utomhusaktiviteter och projekt som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om miljöskydd.

Enligt rapporter uppskattar experter att vi förlorar 137 växt-, djur- och insektsarter varje dag. Rapporter säger också att fabriker i USA släpper ut över 3 miljoner ton giftiga kemikalier i mark, luft och vatten varje år.

På Jordens dag påminns vi alla om att vi måste agera för att skydda planeten, för vår egen skull, för de vi älskar och för framtida generationer. Att göra skillnad är enklare än många tror.

Här kommer 5 enkla sätt för dig och din partner att minska era koldioxidutsläpp:

1. Köp och ät närproducerat

Man beräknar att 13 % av växthusgaserna i USA kommer från framställning och transport av mat. I USA reser faktiskt mycket av den mat som säljs i mataffärerna nästan 250 mil i genomsnitt. Det innebär väldigt mycket koldioxidutsläpp. Välj istället lokalt tillverkad mat som är i säsong. Den har transporterats kortare och är färskare.

Genom att köpa lokalt minskar vi inte bara koldioxidutsläppen, vi hjälper även ekonomin och stödjer lokala jordbrukare och producenter.

2. Ät vegetariskt tre gånger i veckan

Jordbruk är en stor bidragande orsak till den globala uppvärmningen. Det står för ungefär 15 % av alla utsläpp och hälften är från djur. Mängden spannmål och vatten som behövs till djurhållningen är också oroande, särskilt när det enligt experter kommer finnas två miljarder fler munnar att mätta år 2050.

En artikel i The Guardian från 2014 föreslår man att vi bör minska mängden nötkött vi äter och att det skulle vara ett effektivare sätt att minska koldioxidutsläppen än att minska bilåkandet.  Enligt artikeln kräver nötkött 28 gånger mer land än fläsk eller kyckling och 11 gånger mer vatten, vilket betyder 5 gånger så stora utsläpp. "När man jämför med vanliga varor som potatis, vete och ris är påverkan per kalori hos nötkött ännu mer extremt. Det kräver 160 gånger så mycket land och skapar 11 gånger så mycket växthusgas", säger artikeln.

Forskare vid Oxfords universitet i England fann i en studie att produktionen av djurbaserad föda innebar högre utsläpp av växthusgaser än växtbaserad mat. Den mat som åts av 2 041 veganer, 15 751 vegetarianer, 8 123 fiskätare och 29 589 köttätare jämfördes. De som åt mycket kött (mer än 100 g om dagen) bidrog med 7,2 kg koldioxidutsläpp medan vegetarianer och fiskätare bidrog med 3,8 kg per dag. För veganer var siffran 2,9 kg.

Äter du vegetariskt tre gånger i veckan påverkar det miljön enormt i positiv riktning.

Här kan du läsa hela undersökningen.

par på klippa

3. Gå och cykla mer, kör mindre

Japp, det här är inga nyheter. Men det är sant. Att gå istället för att köra bil gör en enorm skillnad. Enligt U.S. Environmental Protection Agency kommer mer än hälften av alla luftföroreningar från fordonsanvändning.

Om det är möjligt att gå eller cykla dit du ska ... Varför inte göra det? Du minskar inte bara utsläppen, motionen gör dig dessutom gott.

Om det är för långt att cykla kan du ta tåget eller bussen. Tänk på antalet passagerare en buss eller ett tåg kan ta och tänk sedan på hur många bilar det motsvarar. Det erbjuds numera dessutom miljövänliga transporter med bussar och tåg som drivs av naturgas eller el.

4. Minska elkonsumtionen hemma

Små förändringar i hemmet kan leda till stora skillnader i koldioxidutsläpp och på din elräkning. Isolera ditt hem ordentligt. Då slösar du inte bort energi och el för att värma upp eller kyla ner ditt hem i onödan.

Titta på energimärkningen när du köper elektriska apparater som diskmaskiner och luftkonditionering. Att välja energisnåla apparater är ett säkert sätt att spara el och därmed också minska elräkningen.

Släck lamporna när du inte använder dem och är i rummet. Och köp energilampor.

5. Återvinn och återanvänd

Enligt en EuroStat-rapport som tittade på avfallsrelaterad miljöpåverkan och utsläppet av växthusgas inom EU, kom 93% från soptippar.

I Sverige återvinns mer än 99% av hushållsavfallet på ett eller annat sätt. Mer än alla andra länder. På sweden.se kan man läsa att återvinningsstationerna alltid finns inom 300 meter från bostadsområden och de flesta hushållen sopsorterar i sina bostadsområden eller vid återvinningsstationer. Läs mer här.

Du kan också göra skillnad genom att sortera allt återvinningsbart avfall i ditt hem genom att separera flaskor, burkar, plast och papper och återvinna dessa artiklar på rätt sätt.

Tillsammans kan vi göra en skillnad på Jordens dag. Klicka här för att få reda på mer.

 

 Betygsätt oss! Betygsätt denna chatt för att hjälpa oss att förbättra våran kundtjänst +