Därför lånar vi mer pengar idag!

Två glada barn på kontor
2015-06-10

Sedan mitten på 1990-talet har hushållens skulder ökat visar siffror från SCB. Skuldkvoten ligger på en rekordhög nivå. Anledningen till den ökade skuldsättningen är ett lägre ränteläge, en avreglerad finansmarknad och helt andra skatte- och subventionssystem än tidigare.  

I takt med hushållens skuld har värdet på hushållens finansiella tillgångar även ökat.  Sett till den utvecklingen har hushållens skuldsättning hållit sig relativt konstant under 2000-talet.  

Lägre ränteläge 

En annan anledning till en högre belåningsgrad är ett lägre ränteläge. Detta är positivt för den svenska ekonomin eftersom det blir billigare för banker att låna vilket i sin tur leder till att det blir billigare för människor och företag att låna. Därför lånar vi mer pengar idag.  

Billigare lån leder till högre investeringar vilket förhoppningsvis leder till att fler anställs.  

Snabba och enkla lån 

Tidigare var det mycket svårare att låna pengar. Många var nekade smslån på grund av inkomst, kön eller härkomst. Vi har alltid varit villiga att låna pengar om det har funnits möjlighet till det. De senaste åren har vi haft möjligheten att låna mer genom kredit kort, hypotek och snabba lån. De tidigare hindren att låna pengar har minskat enormt.   

Teknikens inverkan 

Det finns ett stort behov av konsumtions lån och många vill inte gå till banken eller närstående och redogöra för vad de behöver pengarna till. Genom SMS lån eller Internet lån kan man istället låna en mindre summa pengar utan att involvera bank eller familj och vänner. Tekniken spelar en viktig roll i detta sammanhang. Den svenska marknaden drivs av det faktum att nästan 90 % har tillgång till internet vilket gör att det är lättare för låntagare att låna pengar snabbt och enkelt. Det är bekvämt och kräver inga stora ansträngningar. Nästan varje åldersgrupp ansöker om lån vid någon tidpunkt i livet.  

 

Gå till förstasidan här >>